Uusi organisaatio keventää Kelan hallintoa

Vakuutuspiirin johtajien määrä Kelassa vähenee 24:stä 5:een. Uuteen organisaatioon on nimitetty johtajia ja yksiköiden päälliköitä.

Kelan organisaatio uudistuu ensi vuoden alussa. Uusi kuuden tulosyksikön malli korvaa Kelan nykyisen organisaation, jossa keskushallinto muodostuu 11 osastosta ja paikallishallinto 24 vakuutuspiiristä. Muutos keventää hallintoa ja selkeyttää Kelan toimintaa.

Lähes kaikki uuden organisaation johto- ja esimiestehtävät täytetään syksyn aikana Kelan sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Uudessa organisaatiossa on vähemmän esimiestehtäviä kuin nykyisessä.

Uuden organisaation nimitykset alkoivat elokuun lopussa, kun Kelan hallitus nimitti kuuden tulosyksikön johtajat. (Tiedote 27.8.2015: Kelan hallitus nimitti tulosyksikköjen johtajat uuteen organisaatioon)

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä ja johtaja Mikael Forss nimittivät 17.9.2015 seuraavan esimiesportaan päälliköt.


Esikuntapalvelujen tulosyksikköön uusia johtajia

Esikuntapalvelujen tulosyksikköön nimitettiin talousjohtajaksi Kai Ollikainen ja henkilöstöjohtajaksi Pasi Lankinen. Molemmat palvelevat vastaavissa tehtävissä Kelan nykyisessä organisaatiossa.

Uusiin toimiin Kelan organisaatiossa ja esikunnassa nimitettiin yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas, turvallisuusjohtaja Antti Hakala ja viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki.


Viisi vakuutuspiiriä, kuusi asiakaspalveluyksikköä

Uudessa organisaatiossa koko maan etuusratkaisutoiminnasta vastaa Etuuspalvelujen tulosyksikkö, jossa on viisi vakuutuspiiriä. Asiakaspalvelusta eri palvelukanavissa ja asiointitavoissa taas vastaa valtakunnallinen Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö, jossa on kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

Uudistus ei vaikuta palvelupisteiden määrään, vaan tarkoitus on ohjata uudella tavalla työn organisointia.

Kelan uusien vakuutuspiirien ja asiakaspalveluyksiköiden vetäjiksi 1.1.2016 alkaen nimitettiin seuraavat henkilöt:

Pohjoisen vakuutuspiirin johtajaksi nimitettiin Arto Rautio ja Pohjoisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi Mia Piirainen.

Itäisen vakuutuspiirin johtajaksi nimitettiin Riitta Huurinainen ja Itäisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi Irma Paren.

Läntisen vakuutuspiirin johtajaksi nimitettiin Petri Hannula ja Läntisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi Tina Söderman.

Keskisen vakuutuspiiriin johtajaksi nimitettiin Liisa Ojala ja Keskisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi Petteri Taponen.

Eteläisen vakuutuspiiriin johtajaksi nimitettiin Antti Jussila. Etelä-Suomessa asiakaspalveluyksiköitä on kaksi: Eteläisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi nimitettiin Arto Maja ja Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikön päälliköksi Matti Kujala.

Lue kaikki nimitykset (liite, pdf)

Uudet vakuutuspiirit 1.1.2016 alkaen (kartta, pdf)

Tiedote 11.6.2015: Kela uudistaa organisaationsa palvelujen turvaamiseksi


Lisätietoja medialle:
Kela,
pääjohtaja Liisa Hyssälä, puh. 020 634 1212
johtaja Mikael Forss, puh. 020 634 1326
etunimi.sukunimi@kela.fiYrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.