Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana

Lokakuussa Kelan kuntoutusrahaan tulee muutoksia, jotka tukevat työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistavat tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Osakuntoutusraha on uusi tuki palkansaajalle ja yrittäjälle.  Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa, jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %.

Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntoutuspäivänä työskennellä osan aikaa. Yrittäjä tekee arvion itse. Ohjausta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollosta. Kela ei voi ohjeistaa työjärjestelyistä ja poissaoloista, vaan viime kädessä näistä päättää työnantaja.

Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Työskentely kuntoutuspäivänä Oikeus etuuteen
Kuntoutus estää kokonaan ansiotyön. Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista   päivittäisestä työajasta. Osakuntoutusraha
Työaikaa ei ole lyhennetty, tai lyhennys on vähemmän   kuin 40 %. Ei oikeutta kuntoutusrahaan eikä osakuntoutusrahaan

Kuntoutusraha maksetaan edelleen täysimääräisenä, jos kuntoutus estää kokonaan työskentelyn tai henkilöllä ei ole työsuhdetta tai yritystoimintaa. Kuntoutusrahaa ei puoliteta osakuntoutusrahaksi myöskään pitkien kuntoutusjaksojen ajaksi.

Kela tutkii 1.10.2015 jälkeen toteutuvissa kuntoutuspäivissä aina myös oikeuden osakuntoutusrahaan. Kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi hakea samalla hakemuksella Kelan verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.

Kuntoutus järjestetään entistä useammin avokursseina

Lakimuutoksen ansiosta kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi saada aikaisempaa lyhyempien kuntoutuspäivien ajalta. Uusi vaatimus on, että kuntoutuspäivän pitää kestää matkoineen vähintään 4 tuntia.

Muutoksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Kela on kehittänyt avomuotoisia kuntoutuspalveluita, joista ensimmäisenä alkavat tuki -ja liikuntaelinsairaiden Tules-avokurssit vuonna 2016. Seuraavina vuosina tulee lisää avokursseja muihin soveltuviin sairausryhmiin. Uudet avokurssit mahdollistavat työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Uudistuksen on tarkoitus sitoa kuntoutusta ja kuntoutuksesta omaksuttua tietoa aiempaa paremmin kuntoutujan työhön ja arkeen sopivaksi.

Neljännes Kelan kuntoutusrahoista maksetaan kuntien, järjestöjen ja työterveyshuollon järjestämään kuntoutukseen. Kuntoutusrahan muutoksen ansiosta uusia avomuotoisia toimenpiteitä voidaan  kehittää myös näiden muiden tahojen järjestämässä kuntoutuksessa.

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto,  kehittämispäällikkö Mikko Ryynänen, p. 050 551 6819
Kelan terveysosasto, projektipäällikkö Ville Kokkonen, p. 050 551 6581
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa asiakkaille:

www.kela.fi/kuntoutusraha

www.kela.fi/kuntoutus

Kysy Kelasta sairausajan tuista -neuvontapalsta

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit