Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset helpottuvat

1.1.2016 alkaen vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsy ei enää riipu vammaisetuuden saamisesta. Samassa yhteydessä kuntoutuksen nimeksi tulee vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Ensi vuoden alusta vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet muuttuvat.  Jatkossa kuntoutukseen pääsy ei enää edellytä, että hakija saisi korotettua tai ylintä vammaistukea. Muutoksen ansiosta kuntoutus voi alkaa oikea-aikaisemmin.

-Kelan jo pitkään ehdottaman lakimuutoksen voimaantulolla on iso merkitys monelle kuntoutusta tarvitsevalle. Kun kuntoutuksen edellytyksenä ei ole enää vähintään korotettu vammaisetuus, kuntoutus voi jatkua keskeytyksettä vammaisetuudessa tapahtuvista muutoksista huolimatta.

Jatkossa Kela pystyy myös tukemaan aikaisempaa paremmin työelämässä olevien henkilöiden työssä jatkamista silloin, kun henkilö tarvitsee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, sanoo lakimies Lyyti Harju Kelan terveysosastolta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on sairaus tai vamma sekä sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Kuntoutujalla tulee myös olla huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Lisäksi kuntoutuksen tulee olla kuntoutujalle tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutustarpeen arvioinnissa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon henkilön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Vuonna 2014 Kelan järjestämää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta sai 24 070  kuntoutujaa. Lakimuutoksen on arvioitu lisäävän kuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden määrää noin 7 700 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä.


Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, puh. 040 522 0412
Kelan terveysosasto, lakimies Lyyti Harju, puh. 050 551 8584
etunimi.sukunimi@kela.fi

www.kela.fi/kuntoutus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit