Vammaisetuuksia Kelasta jo 40 vuotta

Kela tiedottaa 7.7.2004 Vammaisetuuksia Kelasta jo 40 vuotta Viime vuoden lopussa Kela maksoi vammaisetuuksia 238 400 henkilölle. Apu- ja hoitolisää alettiin maksaa työkyvyttömyyseläkkeensaajille 40 vuotta sitten, vuonna 1964, ja vanhuuseläkkeensaajille 1965. Eläkkeensaajien hoitotuki korvasi apu- ja hoitolisän 1.7.1988. Hoitotukea voidaan maksaa 65 vuotta täyttäneille riippumatta siitä, saavatko he eläkettä. Alle 16-vuotiaille alettiin maksaa lapsen hoitotukea vuonna 1970. Työikäisille vammaisille tarkoitettu invalidiraha muutettiin vammaistueksi 1.1.1989 ja samalla sen toimeenpano siirrettiin Kelalle. Kelan vammaisetuuksiin kuuluu siis lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki. Näitä etuuksia myönnetään korvauksena sairauden tai vamman aiheuttaman haitan, avun tai palvelusten tarpeen tai erityiskustannusten perusteella. Eläkkeensaajien hoitotukena ja vammaistukena maksetaan myös erillistä ruokavaliokorvausta. Vammaisetuudet maksetaan vakiomääräisinä porrastettuna kolmeen suuruusluokkaan sen mukaan, miten paljon hoitoa tai palveluita henkilö tarvitsee tai miten paljon hänellä on erityiskustannuksia. Ruokavaliokorvaus on aina 21 euroa kuukaudessa. Tulot tai varallisuus eivät vaikuta etuuksien saamiseen tai niiden määrään. Lapsen hoitotuen saajia oli 39 200. Saajien määrän kasvu taittui 2001, kun lasten astman diagnostiikan ja hoitokäytäntöjen muutoksilla on saatu ehkäistyä taudin vaikeutumista. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat suurin sairausryhmä (32 %). Hengityselinten sairaudet, lähes kaikilla astma, ovat toinen suuri ryhmä (22 %). Uusia hoitotuen saajia oli viime vuonna 12 700 lasta. Varsinaisen vammaistuen saajia (ilman ruokavaliokorvauksia) oli 12 500. Määrä on lisääntynyt 1990-luvun alusta runsaalla viidenneksellä. Uusia vammaistukia myönnettiin vuonna 2003 noin 3 200 henkilölle. Perusteina olivat useimmiten hermoston, verenkiertoelinten ja tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet. Varsinaista eläkkeensaajien hoitotukea sai 169 200 henkilöä. Määrä on lisääntynyt vuodesta 1990 runsaalla neljänneksellä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (25 %) olivat saajien yleisin sairausryhmä. Suuria sairausryhmiä olivat myös verenkiertoelinten sairaudet (20 %) ja tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet (15 %). Uusia eläkkeensaajien hoitotukia myönnettiin 29 400, näistä eniten (23 %) verenkiertoelinten sairauksien perusteella. Ruokavaliokorvausta alettiin maksaa lokakuussa 2002 gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista kustannuksista. Ruokavaliokorvauksen saajia oli vuoden 2003 lopussa 18 800 henkilöä. Etuuden hakeminen on laantunut vilkkaan alun jälkeen. Lisätietoja suunnittelija Pirjo Ylöstalo, Aktuaari- ja tilasto-osasto, puh. 020 434 1390 S-posti pirjo.ylostalo@kela.fi Linkki tilastotiedotteeseen ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT00130/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit