Vanhempien luona asuvien työmarkkinatuki muuttuu

Vanhempien luona asuvien työmarkkinatuki muuttuu Vanhempiensa luona asuva voi saada heinäkuun alusta aikaisempaa enemmän tai vähemmän työmarkkinatukea, kun vanhempien tulot alkavat vaikuttaa osittaiseen työmarkkinatukeen 1.7.2003. Vanhempiensa taloudessa asuvalle maksetaan osittaista työmarkkinatukea, jos hän ei ole ennen työttömäksi jäämistään täyttänyt työssäoloehtoa. Osittaista työmarkkinatukea saa vuoden aikana lähes 27 000 henkilöä eli noin 10 % kaikista työmarkkinatuen saajista. Suurin osa heistä on nuoria. Osittaisen työmarkkinatuen suuruus määräytyy heinäkuun alusta vanhempien yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Jos tuloja on enintään 1 781 euroa kuukaudessa, työmarkkinatukea ei alenneta kotona asumisen johdosta ja tuki siis nousee aiemmasta, sillä ennen lainmuutosta osittainen työmarkkinatuki oli aina 60 %. Täysi työmarkkinatuki on 23,02 euroa päivää kohden eli noin 495 euroa kuukaudessa. Siitä pidätetään verot. Jos vanhempien yhteenlasketut tulot ylittävät 1 781 euroa kuukaudessa, täysimääräisestä työmarkkinatuesta vähennetään 50 % tulorajan ylittävistä tuloista. Jos näin laskettu osittainen työmarkkinatuki olisi pienempi kuin puolet siitä työmarkkinatuesta, johon hän muutoin olisi oikeutettu, työttömälle maksetaan aina vähintään 50 % työmarkkinatuesta, johon hän muutoin olisi oikeutettu. Silloin maksettu tuki pienenee aiemmasta. Työmarkkinatukea ei edelleenkään ositeta sinä aikana, jona henkilö osallistuu työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Jos vanhemmat eivät tulorajan ylittävistä tuloistaan huolimatta pysty tukemaan hakijaa taloudellisesti hänen työttömyytensä aikana, hakija voi toimittaa tästä luotettavan kirjallisen selvityksen Kelan toimistoon. Jos Kelan toimisto hyväksyy selvityksen, työmarkkinatukea ei alenneta kotona asumisen johdosta. Vanhempina pidetään hakijan kanssa samassa taloudessa asuvia biologisia vanhempia tai ottovanhempia, mutta ei esimerkiksi hakijan äidin tai isän kanssa samassa taloudessa asuvaa uutta avio- tai avopuolisoa tai muualla asuvaa vanhempaa. Vanhempien tuloina otetaan huomioon kaikki tulot bruttomääräisinä lukuun ottamatta eräitä etuoikeutettuja tuloja, kuten lapsilisää ja asumistukea. Vanhempien tulorajaa korotetaan 106 eurolla jokaisesta heidän luonaan asuvasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Kelan toimistot ovat pyytäneet ositetun työmarkkinatuen saajilta selvitystä vanhempien tuloista. Selvityksen myöhästyessä voi työmarkkinatuen maksaminen keskeytyä. Lisätietoja Kelan toimistot tai tiedottaja Hilkka Nakari, puh 020 434 1473 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00030/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.