WHO:n toimintakyvyn ICF-luokitukselle toivotaan laajempaa käyttöä

Report this content

Kymmenen vuotta sitten suomennetun toimintakyvyn kuvausjärjestelmän laajempi käyttö nojaa koulutukseen ja hyötyjen ymmärtämiseen.

Maailman terveysjärjestön (WHO) toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Luokituksen avulla pystytään kuvaamaan yksilön ympäristön tai yksilöllisten toimintatyylien muutostarpeita, jotta ihminen voisi toteuttaa omia tavoitteitaan arjessaan sekä ylläpitää työ-, opiskelu- ja toimintakykyään. Suomessa muun muassa Kela suosittaa ICF:n käyttöä kuntoutuksen suunnittelussa.

ICF-luokitus julkaistiin vuonna 2001 ja se käännettiin suomeksi vuonna 2004. Suomessa sen käyttöön ottaminen on edennyt kuitenkin hitaasti. Nyt julkaistava tutkimusraportti liittyy projektiin, jonka tarkoituksena on ollut edistää ICF:n juurtumista kliiniseen käyttöön.

Tutkimuksessa arvioitiin ICF:n juurtumiseen liittyviä haasteita kolmessa kuntoutuskeskuksessa. Tulosten perusteella työntekijät, jotka kokivat oman osaamisensa paremmaksi, kokivat myös ICF:n soveltuvan paremmin työyhteisön toimintaan. Oma osaaminen tai sen puute vaikutti myös asenteeseen uutta menetelmää kohtaan.

Tutkimuksen perusteella ICF tiedetään nimenä, mutta se koetaan irrallisena tiimien ja organisaatioiden toiminnasta. Nykykäytäntöjen muuttaminen vaati aikaa ja kärsivällisyyttä sekä koko työyhteisön sitoutumista. Tarvetta on koulutukselle, joka tavoittaa kaikki ammattihenkilöt sekä yhteisölliselle oppimiselle organisaatioissa ja toimintaverkostoissa.

ICF merkitsee laaja-alaista kuntoutujan tilanteen ja toimintakyvyn ymmärtämistä – aitoa kuntoutujalähtöistä työtä, joka koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. On erittäin tärkeää, että työntekijät kokevat välittömiä hyötyjä ICF:n käytöstä, jolloin sen käyttö yleistyy.

Projektissa suomennettiin lisäksi ICF eLearning Tool -itseopiskelumateriaali, joka tullaan sijoittamaan WHO:n kotisivuille: www.who.int.

Lisätietoja:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö,
erikoissuunnittelija, TtT Jaana Paltamaa, puh. 050 536 5459
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Julkaisu: Paltamaa J, Perttinä P, toim. Toimintakyvyn arviointi. ICF teoriasta käytäntöön. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 137, 2015. ISBN 978-951-669-979-3 (nid.), 978-951-669-980-9 (pdf).

Hinta: 25 euroa

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Liitteet & linkit