Yleiseen asumistukeen pieni korotus

Yleistä asumistukea korotetaan ensi vuoden alusta vuokrien nousua vastaavasti. Samalla tuensaajien tulorajoja korotetaan vastaamaan työmarkkinatuen nousua.

Asumistuen myöntäminen edellyttää, että ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden kuukausitulojen yhteismäärä ei ylitä valtioneuvoston asetuksessa vuosittain vahvistettua perusomavastuuta. Perusomavastuun tulorajoja korotetaan ensi vuoden alusta 25 eurolla kuukaudessa. Korottamisen jälkeen täysimääräiseen asumistukeen oikeuttava tuloraja nousee yksin asuvalla 675 eurosta 700 euroon kuukaudessa. Lisäksi asumismenojen omavastuuosuuksiin tehdään inflaatiotarkistus.

Asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja korotetaan 0,40 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Korotus vastaa tuensaajien vuokrien nousua. Korotus nostaa keskimääräistä asumistukea noin 5,50 euroa kuukaudessa.

Tulorajojen korotuksen ja enimmäisasumismenojen nousun ansiosta keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan nykyisestä 280 eurosta 288 euroon ensi vuonna. Kela tarkistaa yleisen asumistuen määrän automaattisesti seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Yleistä asumistukea voi hakea verkossa osoitteessa http://www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Lisätietoja asiakkaalle:
Verkossa www.kela.fi/asumistuki
Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle:
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
lakimies Mikko Horko, puh. 020 634 3428
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.