Yleisestä terveysvakuutuksesta ratkaisu kuntien terveydenhuollon rahoituspulmiin

Kela tiedottaa 25.3. Yleisestä terveysvakuutuksesta ratkaisu kuntien terveydenhuollon rahoituspulmiin Kelan pääjohtaja esitteli yhtä uutta terveydenhuollon rahoitusmallia ongelmien ratkaisuksi Helsingissä pidetyssä Kunta-Valtio foorumissa. Kela tukee nykyistä terveydenhuoltopalvelujen järjestämistapaa, jossa vastuu on pääsääntöisesti kunnallisella palvelujärjestelmällä. Sitä täydentää yksityinen palvelusektori, johon liittyy sairaanhoitovakuutus Kelan hoitamana. Myös kansallisen terveydenhuoltoprojektin tavoitteet ovat hyviä ja osan niistä Kela on osaltaan jo toteuttanut. Kuitenkin jää vielä joukko ongelmia, joihin on hyvä pohtia ratkaisuja. Yleinen terveysvakuutus voisi olla ratkaisu etenkin pienten kuntien vaikeuksiin turvata asukkailleen riittävät terveyspalvelut. Kunta ottaisi väkilukunsa ja kantokykynsä mukaisella maksulla asukkailleen terveysvakuutuksen. Rahat se ottaisi kunnallisveron tuotosta ja valtionosuudesta, kuten tähänkin saakka. Mallia esitteli Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen tiistaina Finlandia-talossa pidetyssä Kunta- Valtio foorumissa. Vakuutuksen myötä kunnan velvoite järjestää terveyspalvelut omin voimin lakkaisi, eikä kunnan myöskään tarvitsisi kuulua pakkojäsenenä sairaanhoitopiiriin. Vakuutus tasoittaisi myös kuntien terveysmenojen vuotuista vaihtelua, mikä yllätysten sattuessa voi muodostua pienelle kunnalle kohtalokkaaksi. Vakuutuksesta huolehtisi kansallinen järjestelmä, jolla olisi vankka asiantuntemus palvelujen tilaamisessa ja niiden laadun valvonnassa myös aluetasolla. Tarjouskilpailu pitäisi palvelujen hinnat kohtuullisina, ja hoitoa tarjoavat yksiköt joutuisivat huolehtimaan palvelujensa laadusta nykyistä paremmin pysyäkseen kilvassa mukana. Kilpailuun osallistuisivat nykyisin julkisella sektorilla toimivat hoitoyksiköt, yksityiset lääkärikeskukset ja -sairaalat sekä järjestöjen, säätiöiden ja muiden vastaavien tahojen ylläpitämät laitokset. Peruspalvelujen järjestämisessä vakuutus suosisi riittävällä, yli 20 000 hengen väestöpohjalla toimivia hoitokeskuksia. Niiden velvollisuutena olisi palvelujen turvaaminen pientenkin kuntien asukkaille. Vaikka järjestelmä olisi vakuutusmuotoinen, noudattaisi se edelleen Pohjoismaiden suosimaa verorahoitusperiaatetta. Lisätietoja Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 434 1219 Kelan tutkimusosaston osastopäällikkö Mikael Forss, puh. 020 434 1975 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00370/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.