Yli 2000 hakenut uutta maahanmuuttajan erityistukea

Kela tiedottaa 1.10.2003 Yli 2000 hakenut uutta maahanmuuttajan erityistukea Maahanmuuttajan erityistukea koskeva laki astuu voimaan tänään 1.10.2003. Yli 2000 iäkästä tai työkyvytöntä maahanmuuttajaa on jo jättänyt Kelaan tukihakemuksen. Maahanmuuttajan erityistuki on uusi taloudellinen tukimuoto. Erityistukea voi saada 65 vuotta täyttänyt tai työkyvytön 16-64 -vuotias maahanmuuttaja. Tuen saaminen ei edellytä Suomen kansalaisuutta, mutta tuensaajan on oltava asunut Suomessa vähintään viisi vuotta. Lain valmisteluvaiheessa arvioitiin, että Kelan erityistukiasiakkaaksi siirtyy kunnallisen toimeentulotuen piiristä noin 3 700 ikääntynyttä tai työkyvytöntä maahanmuuttajaa. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ovat suurin ryhmä, jota uudistus koskee. Kelan toimistot ovat vastaanottaneet tukihakemuksia heinäkuun alusta lähtien. Syyskuun loppuun mennessä koko maassa on laitettu vireille 2 189 hakemusta, joista on ratkaistu jo 1 149. Eniten hakemuksia on jätetty Helsingissä (830 hakemusta, joista ratkaistu noin puolet). Erityistukea haetaan Kelasta lomakkeella Maahanmuuttajan erityistukihakemus (MM). Ensimmäinen tuki maksetaan 22.10. Lain tultua voimaan tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Tulot ja omaisuus vaikuttavat tuen määrään Erityistuen myöntäminen edellyttää, että maahanmuuttaja on ensin hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki eläkkeet ja muut etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus. Suomesta maahanmuuttaja ei yleensä saa täysimääräistä kansaneläkettä, koska kansaneläkkeen määrään vaikuttaa henkilön Suomessa asuma aika. Erityistuen täysi määrä on sama kuin täyden kansaneläkkeen määrä. I kuntaryhmässä, johon kuuluvat pääkaupunkiseutu ja suurimmat kaupungit, erityistuen täysi määrä on avio- tai avoliitossa olevalle 434,17 euroa kuukaudessa ja yksinäiselle 493,45 e/kk. Erityistuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen puolisonsa käytettävissä olevat nettotulot. Erityistuen täydestä määrästä vähennetään hakijan muut jatkuvat tulot (työeläke, kansaneläke jne.). Erityistuen määrä pienenee muiden tulojen kasvaessa. Pienin maksettava erityistuki on 11,15 e/kk. Tulojen lisäksi erityistuen määrään vaikuttaa hakijan ja hänen puolisonsa omaisuus. Omassa käytössä olevaa asuntoa ei kuitenkaan oteta huomioon omaisuutena. Erityistuki on saajalleen verovapaa etuus. Lisätietoja Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Marjukka Turunen, p. 020 434 3429 tai 040 528 5371 tai Kelan toimistot Kelainfo 3/2003: Maahanmuuttajan erityistuki (kopioi linkki esitteeseen) http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/info3verkko/$File/info3ve rkko.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Special Assistance for Immigrants http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/Kelainfo3englanti/$File/i nfo3eng.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Maahanmuuttajan erityistuki venäjäksi http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/kelainfo3venaja/$File/inf o3ven.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Särskilt stöd för invandrare http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/info3r/$File/info3rverkko .pdf?OpenElement ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00530/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.