Yli 700 000 suomalaista vaihtoi reseptilääkkeitään huokeampiin valmisteisiin

Kela tiedottaa 2.6.2004 Yli 700 000 suomalaista vaihtoi reseptilääkkeitään huokeampiin valmisteisiin Lääkkeiden käyttäjät ja Kela säästivät yhteensä 88,3 miljoonaa euroa lääkevaihdon ensimmäisen vuoden aikana. Asiakkaat säästivät sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden kustannuksissa 39,2 Me ja Kela lääkekorvausmenoissa 49,1 Me. Vuoden aikana yli 700 000 suomalaista käytti mahdollisuuttaan vaihtaa reseptilääkkeensä huokeampaan valmisteeseen. Lääkevaihto eli geneerinen substituutio otettiin Suomessa käyttöön huhtikuun 2003 alussa. Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen, mikäli lääkkeen määrääjä tai asiakas ei kiellä vaihtoa. Lääkelaitos ylläpitää keskenään vaihtokelpoisten valmisteiden luetteloa. Lääkevaihto hidasti lääkekustannusten kasvua. Vuonna 2003 Kela maksoi lääkekorvauksia kaikkiaan 917,5 Me, joka on vajaat seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2002 korvausmenot kasvoivat 12 prosenttia. Syitä kustannusten kasvuun ovat lääkkeiden käytön lisääntyminen sekä uusien, entistä kalliimpien lääkkeiden käyttö. Lääkevaihdon ensimmäisen vuoden eli huhtikuun 2003 ja maaliskuun 2004 välisenä aikana syntyneet säästöt olivat noin kuusi prosenttia korvattujen lääkkeiden kokonaiskustannuksista. Kaksi kolmasosaa säästöistä syntyi, kun vaihtokelpoisten valmisteiden hinnat alenivat hintakilpailun kiristyttyä. Kolmannes säästöistä kertyi varsinaisista lääkevaihdoista. Jokainen lääkevaihto säästi keskimäärin noin 18,40 euroa. Vuoden aikana apteekeista toimitettiin 12,4 miljoonaa korvattavien, vaihtokelpoisten lääkkeiden reseptiä, joka on 45 prosenttia kaikista korvatuista resepteistä. Näistä joka kahdeksannen reseptin lääke vaihdettiin edullisempaan valmisteeseen. Lääkärit kielsivät lääkevaihdon vain 0,4 prosentissa resepteistä. Asiakkaiden kielto merkittiin apteekeissa vajaaseen 11 prosenttiin resepteistä. Lisää lukuja lääkevaihdosta on internetissä osoitteessa: www.kela.fi/tutkimus. Lisätietoja Kelan tutkimusosasto nuorempi tutkija Mareena Paldán, puh. 020 434 1972, mareena.paldan@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/02/20040602BIT00320/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit