Ylivelkaantuneet eivät ole kulutushurjastelijoita

Kela tiedottaa Julkaisuvapaa tiistaina 14.10. klo 12 Ylivelkaantuneet eivät ole kulutushurjastelijoita Kansalaisten velkaongelmista tuli sosiaalinen ongelma lamavuosina. Vieläkin ylivelkaantuneet saavat taakakseen kulutushurjastelijan ja varomattoman luotonottajan leiman. Tutkija Jani Erola osoittaa vääräksi väitteet aktiivisesta ylivelkaantumisesta: velkaongelmaiset eivät suhtaudu muita kevytmielisemmin velanottoon, talouteen tai kuluttamiseen. Heillä ei myöskään ole keskimääräistä enemmän velkaa. Kelan julkaisemasta ja Olli Kankaan toimittamasta kirjasta Laman varjo ja nousun huuma käy ilmi sekin, miten pitkäaikaistyöttömien, yksinhuoltajien, yksin asuvien miesten ja monilapsisten perheiden köyhyys syventyi 1990-luvun loppupuolella. Sosiaaliturvan varassa elävistä vain eläkeläisten tilanne kehittyi suotuisasti. Lisätietoja: Olli Kangas, VTT, professori, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, olli.kangas@utu.fi, puh. (02) 333 5643 tai (040) 511 7743 Jani Erola, VTM, tutkija, Turun kauppakorkeakoulu, taloussosiologian laitos jani.erola@tukkk.fi, puh. (02) 481 4329 Lisätietoja kirjan muista artikkeleista ja kirjoittajista: Tanja Heikkinen, suunnittelija, Kelan tutkimusosasto tanja.heikkinen@kela.fi, puh. 020 434 1921 Julkaisu: Olli Kangas (toim.) Laman varjo ja nousun huuma. Suomalainen yhteiskunta 1990-luvun lopulla. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 72, 2003. ISBN 951-669-627-9. Sisällys: LAMAN VARJO JA NOUSUN HUUMA. Suomalainen yhteiskunta 1990-luvun lopulla. Olli Kangas EKSISTENTIAALINEN JA ONTOLOGINEN EPÄVARMUUS. Riskiyhteiskunnan yksilölliset ja rakenteelliset ulottuvuudet Pekka Räsänen MONIULOTTEISEN KÖYHYYDEN TRENDIT 1990-LUVULLA Olli Kangas ja Veli-Matti Ritakallio NUORTEN SUBJEKTIIVISET KOKEMUKSET TALOUDELLISESTA ASEMASTAAN - TULEVAISUUDEN HEIJASTUSTAKO? Terhi-Anna Wilska ja Ilppo Eresmaa TYÖTTÖMYYS ELÄMÄNTILANTEENA Heikki Ervasti PERIYTYYKÖ TYÖTTÖMYYS? Työttömyyden korrelaatio sukupolvien välillä Suomessa 1990-luvulla Eva Österbacka VELKAONGELMAT JA MYYTTI AKTIIVISESTA YLIVELKAANTUMISESTA Jani Erola KUNTALAISET, PAIKALLISET PÄÄTTÄJÄT JA HYVINVOINTIPALVELUT 1990-LUVULLA Helena Blomberg ja Christian Kroll HYVIVOINTTI VAI PAHOVOINTTI, JA MIL PUAL JOKKE? Sosioekonomiset ja asuinympäristön laadun alueelliset erot Turussa 1990- luvun loppupuolella Jarkko Rasinkangas Tilaukset: Kelan tutkimusosasto, publ@kela.fi tai puh. 020 434 1938 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00670/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.