Yrittäjä voi nyt selvityttää Kelalla päivärahansa määräytymisperusteen

Yrittäjä voi nyt selvityttää Kelalla päivärahansa määräytymisperusteen Tästä lähin yrittäjä voi antaa Kelan selvittää, voiko sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan tai kuntoutusrahan laskea hakijan eläkevakuutuksen työtulon perusteella, jos se on huomattavasti suurempi kuin verotuksessa vahvistettu työtulo. Riittää, että yrittäjä ilmoittaa päivärahan hakulomakkeella haluavansa käyttää yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaista työtuloa päivärahan perusteena ja että hänellä on voimassa YEL- tai MYEL- vakuutus. Kela saa eläkelaitokselta tiedon vahvistetun työtulon suuruudesta, eikä hakijan tarvitse enää itse esittää Kelalle vakuutuskirjaa tai vastaavaa todistetta. Vuoden 2003 aikana Kela käyttää päivärahan perusteena YEL- tai MYEL- työtuloa kuitenkin vain, kun se on kuudelta kuukaudelta välittömästi ennen etuuden tai työkyvyttömyyden alkamista vähintään 20 prosenttia suurempi kuin hakijan vuoden 2001 verotuksessa todettu, indeksillä korotettu työtulo. Muuten Kela laskee yrittäjän päivärahan verotuksessa todetun elinkeinotoiminnan ansiotulon perusteella. Esimerkiksi kun yrittäjän verotetut, indeksillä tarkistetut työtulot ovat olleet 12 610 euroa, Kela voi laskea päivärahan ns. kuuden kuukauden tulojen perusteella, jos yrittäjän vuosityötulot ovat välittömästi ennen päivärahan alkamista olleet vähintään 15 132 euroa. Tällöin yrittäjä saa suuremman päivärahan. Vuosi 2003 jää viimeiseksi, jolloin yrittäjän päiväraha tai kuntoutusraha voi määräytyä yritystoiminnan ansiotulon ja omasta yritystoiminnasta saadun palkkatulon perusteella, sillä 1.7.2001 alkaneen uudistuksen siirtymäkausi päättyy 31.12.2003. Vuoden 2004 alusta Kela saa tiedon yrittäjälle vahvistetusta työtulosta suoraan verottajalta verotustietojen yhteydessä ja yrittäjän päivä- tai kuntoutusrahan perusteena on YEL- tai MYEL-työtulo. Sairausvakuutuslain kaksivaiheisen muutoksen tavoitteena on taata yrittäjälle päiväraha, joka mahdollisimman hyvin vastaisi menetettyä työpanosta ja saamatta jäänyttä tuloa. Uudistus koskee sairauspäivärahaa, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityishoitorahaa sekä kuntoutusrahaa. ********************************** Lisätietoja: Kelan päiväraha-, työttömyysturva- ja perhe-eläkeryhmä etuuspäällikkö Suvi Onninen, puh. 020 434 3942, sähköposti suvi.onninen@kela.fi tai lakimies Jukka Lilleberg, puh. 020434 3911, sähköposti jukka.lilleberg@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00530/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.