Yrittäjän päivärahan ja kuntoutusrahan perusteeksi hakijan eläkevakuutuksen työtulo

Kela tiedottaa 29.12.2003 Yrittäjän päivärahan ja kuntoutusrahan perusteeksi hakijan eläkevakuutuksen työtulo Vuoden 2004 alusta lähtien yrittäjän sairausvakuutuslain mukainen päiväraha ja kuntoutusraha lasketaan hakijan eläkevakuutuksen työtulon perusteella. Tavoitteena on taata yrittäjälle päiväraha, joka vastaisi mahdollisimman hyvin menetettyä työpanosta ja saamatta jäänyttä tuloa. Sairausvakuutuslain muutos koskee sairauspäivärahaa, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä osittaista vanhempainrahaa, erityishoitorahaa sekä kuntoutusrahaa. Jos yrittäjän päiväraha tai kuntoutusraha alkaa vuonna 2004, perusteena on vuoden 2002 yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen työtulo yhden vuoden indeksillä korjattuna. Kela saa tiedon hakijalle vahvistetun työtulon suuruudesta suoraan eläkelaitokselta. Myöhemmin tiedot saadaan verottajan kautta. Hakijan tulo yrittäjätoiminnasta on kuitenkin voinut olla niin vähäinen, ettei hänen tarvitse ottaa eläkevakuutusta (vakuutustulorajat vuonna 2004: YEL 5504 euroa ja MYEL 2752 euroa). Yrittäjä voi myös olla vapautettu eläkevakuutuksesta. Tällöin Kela laskee yrittäjän päivärahan tai kuntoutusrahan hakijan verotuksessa todetuista vuosiansioista, joita voivat olla ansiotulo-osuus elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai yhtymästä, palkkatulo omasta yrityksestä, työkorvaus yritystoimintaan liittyen tai ansiotulo porotaloudesta. Jos yrittäjän vuositulot ovat kasvaneet siten, että ne ovat vähintään 20 % suuremmat kuin vuoden 2002 YEL/MYEL -työtulo, hän voi esittää YEL- tai MYEL-työtulon välittömästi työkyvyttömyyden tai etuuden alkamista edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Hän voi esittää kuuden kuukauden tulona myös vapaaehtoisen YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon. Jos yrittäjä on vapautettu YEL/MYEL- vakuuttamisvelvollisuudesta tai hän ei ole velvollinen ottamaan vakuutusta yrittäjätoiminnasta saatujen tulojen vähäisyyden vuoksi, hän voi esittää selvityksen yritystoiminnastaan saamistaan tuloista esim. tilinpäätösasiakirjoilla. Yrittäjän ja palkansaajan päivärahan ja kuntoutusrahan laskentakaava on sama. Työ- ja virkasuhteessa saadusta palkkatulosta vähennetään kuitenkin tulonhankkimiskustannukset. Lisäksi siitä tehdään työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua vastaava 4,85 %:n vähennys. Näitä vähennyksiä ei tehdä YEL- ja MYEL-työtulosta. Päivärahasta ja kuntoutusrahasta pidätetään vero hakijan henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaisesti. Lisätietoja Kelan toimistot tai Kela, terveys- ja toimeentuloturvaosasto, etuuspäällikkö Suvi Onninen, p. 020 434 3942 tai 040 512 4281, suvi.onninen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.