Kalaveden tuotantolaitoksen ja louhosten YVA-selostukset viranomaiskäsittelyyn

Keliber (”Yhtiö”) on jättänyt Kalaveden tuotantolaitoksen ja Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin tulevien louhosalueiden ympäristövaikutusten arviointiselostukset (”YVA-selostukset”) viranomaiskäsittelyyn.

Yhtiö on jättänyt yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (”ELY-keskus”) viranomaiskäsittelyyn YVA-selostukset liittyen Kalaveden tuotantolaitoksen sekä Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosten toimintaan.

Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-selostus käsittää rikastamon, kemiantehtaan, allasalueet sekä muut tarvittavat tukitoiminnot. Yhtiö on tehnyt vuoden 2018 alussa päätöksen, että litiumkemiantehtaan ensisijainen sijoituspaikkavaihtoehto on Kokkolan suurteollisuusalueella. Tästä on käynnissä erillinen YVA-menettelynsä. Kalaveden tuotantoalueen YVA-selostus arviointeineen on kuitenkin tehty oletuksella, että myös kemiantehdas sijoittuu Kalaveden tuotantolaitoksen alueelle, koska tätä aluetta tarkastellaan vielä kemiantehtaan toissijaisena sijoitusvaihtoehtona.

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosten osalta on toteutettu oma erillinen YVA-menettely. Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-selostus käsittää avolouhostoiminnan Syväjärven, Läntän, Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueilla.

”Olemme tehneet laajan ja perusteellisen ympäristön nykytilan arvioinnin sekä toimintamme vaikutusten selvittämisen. Louhosten osalta aloitimme YVA-prosessin selvitysten ja vaikutusarviointien laatimisella jo 2013 ja Kalaveden tuotantoalueen osalta 2016 syksyllä”, sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

”Meillä on voimassa olevat ympäristöluvat Kalaveden tuotantolaitokselle ja Läntän louhokselle. Timanttikairausohjelmien tuloksena yhtiön malmivarat ovat viime vuosina kuitenkin kasvaneet. Hyvien tulosten seurauksena yhtiö on kasvattanut tavoitteeksi asetettua vuosittaista malminlouhintaa ja yhtiön lopputuotteen, litiumkarbonaatin, vuosittaista tavoitetuotantomäärää. Uudet tuotantomäärille asetetut tavoitteet ylittivät YVA-prosessin kynnysrajan. Olemme tehneet asiantuntijoiden kanssa aktiivisesti töitä toimintamme vaikutusten arvioimiseksi. Olemme tyytyväisiä, että voimme nämä tulokset nyt esitellä”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

YVA-prosessiin saavat osallistua kaikki ne, joihin suunniteltu tuleva toiminta voi vaikuttaa. YVA-selostukset ovat saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteissa: https://www.keliber.fi/ymparisto/yva/kalavesi/ ja https://www.keliber.fi/ymparisto/yva/keski-pohjanmaan-litiumprovinssi/ sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteissa: www.ymparisto.fi/keliberlitiumprovinssiYVA ja www.ymparisto.fi/keliberkalavesiYVA.

Kalaveden tuotantolaitoksen ja Keskipohjanmaan litiumprovinssin YVA-selostuksia koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 17.30 alkaen Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen salissa osoitteessa Jyväskyläntie 3, Kaustinen.

Lisätietoja antaa:

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991189

Tilaa