Keliber hakee kaivoslupaa Rapasaaren kaivokselle

Keliber on jättänyt Rapasaaren kaivoslupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Keliber hakee kaivoslain (621/2011) mukaista kaivoslupaa litiummalmin louhimiseksi Rapasaaren alueella. Lupaa haetaan Rapasaari-nimisen kaivosalueen perustamiselle sekä kahdelle erilliselle apualueelle. Apualueet käsittävät Rapasaaren ja Syväjärven kaivosten välisen yhteystiereitin sekä malmikuljetusreitin varteen tulevan huoltoalueen. Louhinta Rapasaarella toteutetaan toiminnan alkuvaiheessa avolouhintana, minkä jälkeen suunnitelmissa on siirtyä vaiheittain maanalaiseen louhintaan.

Rapasaaren esiintymä sijaitsee Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin rajalla noin kaksi kilometriä kaakkoon Syväjärven kaivosalueesta, jonka kaivoslupa sai lainvoiman tammikuussa 2019. Rapasaaren ja Syväjärven esiintymät muodostavat noin 70 prosenttia Keliberin arvioiduista malmivaroista.

”Rapasaari on arvioitujen mineraalivarantojen ja malmivarojen perusteella meidän suurin esiintymämme. Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet kaivoslupahakemuksen valmiiksi ja viranomaiskäsittelyyn. Rapasaaren kaivoslupahakemusta on valmisteltu, kuten muitakin keskeisiä lupahakemuksiamme, hyvässä yhteystyössä viranomaisten kanssa ennakkoneuvottelumenettelyssä,” kertoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja

Päägeologi Pentti Grönholm puh. 050 3481 535

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg puh. 050 5991 189

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Tilaa