Keliber hakee ympäristölupaa Rapasaaren litiumkaivokselle

Report this content

Keliber on jättänyt Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen koskien Rapasaaren litiumkaivosta.

Keliber hakee ympäristölupaa Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella sijaitsevan Rapasaaren litiumkaivoksen toiminnalle. Lupahakemus sisältää malmin ja sivukiven louhinnan, sivukiven läjityksen sivukivialueelle, kaivostoimintaan tarvittavien alueiden rakentamisen sekä louhosalueen sulkemisen ja maisemoinnin periaatteet toiminnan päätyttyä. Vuosittain louhittavan malmin määrä on lupahakemuksessa 600 000 tonnia. Toiminta Rapasaarella alkaa avolouhintana ja jatkuu myöhemmin maanalaisena louhintana.

”Rapasaari on malmivarojen perusteella suurin litiumesiintymämme. Olemme valmistelleet Rapasaaren louhoksen ympäristölupahakemusta ennakkoneuvotteluissa ja olen tyytyväinen, että olemme nyt saaneet lupahakemuksen viranomaiskäsittelyyn. Olemme hakemusta varten tehneet laajoja ja huolellisia ympäristöselvityksiä useiden vuosien ajan ja arvioineet toimintamme vaikutuksia sekä luontoon että lähialueen yhteisöihin”, kertoo Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja antaa

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991 189

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Tilaa