Keliber litiumhankkeen edistyminen tammi-maaliskuussa 2022

Report this content

Raportti Keliberin litiumhankkeen edistymisestä tammi-maaliskuussa 2022 on julkaistu tänään 22.4.2022

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Keliber otti konkreettisia ja näkyviä edistysaskeleita

Q1 lyhyesti

Vuoden alussa tapahtui poissaoloon johtanut tapaturma Syväjärven työmaalla. Viikoittaiset työmaan ympäristö, turvallisuus ja laatukokoukset aloitettiin ja urakoitsijoiden kanssa yhteinen poikkeamien raportointi ja käsittelytyökalu otettiin käyttöön.

Kannattavuusselvitys (DFS) vahvisti litiumhankkeen vakaan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden.

Sibanye Stillwater merkitsi Keliberin osakkeita 5 miljoonalla eurolla siltarahoitusjärjestelyiden mukaisesti.

Rapasaaren kaivosalue: Tukes myönsi Rapasaaren kaivosluvan, ja Rapasaaren malmiin perustuva pilotti eteni suunnitelmien mukaisesti.

Syväjärven kaivosalueen vesiensuojelurakenteet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskosteikko rakennettiin ja hyväksyttiin käyttöön otettaviksi.

Vastuullisuus
― Keliber selvitti tulevan tuotannon hiilidioksidipäästöt. Selvityksen mukaan yhtiön hiilijalanjälki tulee olemaan hyvin
    kilpailukykyinen.
― Keliber julkaisi vuoden 2021 vastuullisuuskatsauksen.

Kaikille avoin yleisötilaisuus rakentamisen valmistelevien töiden edistymisestä keräsi 200 keskustelijaa.

Hankkeen ja tuotannon aikaisten avainhenkilöiden rekrytoinnit jatkuivat. Thomas Beck nimitettiin yhtiön myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa Keliberissä 1.5.2022 mennessä.

Ukrainan sodan vaikutusta on vielä vaikea arvioida.

 

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024.

www.keliber.fi