Litiumhankkeen kaivostoimintojen Natura-arvioinnista lausunnot

Metsähallitus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat antaneet Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosalueiden Natura-arviointia koskevat lausunnot.

Keliber Oy (“Yhtiö”) jätti syyskuussa 2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle (”ELY-keskus”) viranomaiskäsittelyyn arvioinnin litiumhankkeen kaivostoimintojen vaikutuksista Vionnevan Natura-alueen luontoarvioihin. Metsähallitus ja ELY-keskus ovat antaneet lausuntonsa tehdystä arvioinnista.

Metsähallitus toteaa lausunnossaan, että lieventävät toimenpiteet (myös sensitiivisten lajien osalta) ja seurannat huomioiden hankkeen Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä, eivätkä ne ole ristiriidassa luonnonsuojelulain 65 § säädösten kanssa. Myös ELY-keskus toteaa omassa lausunnossaan, ettei Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosalueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden perusteella Vionnevan Natura 2000 -alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. ELY-keskuksen mukaan tämä edellyttää, että louhostoiminnan aikana toteutetaan arviointiraportissa esitettyjä lieventäviä toimia.

”Olemme tyytyväisiä arvioinnista saamiimme lausuntoihin. Tulemme toteuttamaan arviointiohjelmassa ja lausunnoissa esitetyt lieventävät toimenpiteet sekä aktiivisen vaikutusten seurannan. Olemme nämä esitetyt toimenpiteet sisällyttäneet suunnitteluumme. Olemme aloittaneet sellaisten ennakoivien toimenpiteiden ja seurannan toteuttamisen, joiden käynnistäminen on ollut ennen varsinaisen toiminnan aloittamista mahdollista,” sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski puh. +358 (0)50 3753 204

Tilaa