Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa

Report this content

Keliber Oy:n (”Keliber” tai ”Yhtiö”) nykyisille osakkeenomistajille ja henkilöstölle suunnatuilla osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa.

Keliberin hallitus on hyväksynyt ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla toteutetun Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille suunnatun osakeannin sekä Yhtiön uudelle vakituiselle henkilöstölle suunnatun osakeannin merkinnät. Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti ylimerkittiin. Osakeannissa merkittiin yhteensä 204.081 uutta B-osaketta. Annilla kerättiin yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Kannustinjärjestelmään sidotussa Yhtiön uudelle vakituiselle henkilöstölle suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 285 uutta B-osaketta. Annilla kerättiin yhteensä yli 12.500 euroa. Antiin osallistuivat kaikki Yhtiön uudet vakituiset työntekijät.

Osakeantien yhteydessä Suomen Malmijalostus Oy:n osakeomistus Keliber Oy:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli 24 prosenttiin ja Suomen Malmijalostus Oy:stä tuli Keliberin suurin osakkeenomistaja.

Toteutuneiden osakeantien jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 1.290.867 kappaletta, joista A-sarjan osakkeita on 160.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 1.130.867 kappaletta.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg: ”Olemme erittäin tyytyväisiä osakeantien tuloksiin. Me jatkamme työskentelyä litiumprojektimme rakentamisen vaatimien lupien varmistamiseksi ja aloitamme toteutussuunnittelun. Panostamme myös voimakkaasti tuote- ja markkinastrategiamme toteutukseen ja neuvotteluihin potentiaalisten asiakkaidemme kanssa. Projektimme rakennusvaiheen rahoitusvalmistelut etenevät suunnitellusti yhteistyössä neuvonantajiemme kanssa.”

Lisätietoja:

Jaakko Vilponen, talous- ja rahoitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040-5014265

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050-5991189

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhtaita litiumkemikaaleja kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Tilaa