• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen tiivistelmä julkaistu − litiumhanke vakaalla pohjalla

Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen tiivistelmä julkaistu − litiumhanke vakaalla pohjalla

Report this content

Keliber Oy on tänään julkaissut litiumprojektin (”projekti”) päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen (”päivitetty DFS”) tiivistelmän.

Keliber julkaisi projektin litiumhydroksidituotannolle päivitetyn DFS:n keskeiset tunnusluvut helmikuussa 2019. Julkaistut keskeiset tunnusluvut, kuten 510 miljoonan euron nettonykyarvo ennen veroja (8 prosentin korkokanta), 28 prosentin sisäinen korko ennen veroja ja 3,7 vuoden takaisinmaksuaika, osoittavat selkeästi litiumprojektin taloudellisen toteutettavuuden.

Yhtiön tänään julkaisemassa päivitetyn DFS:n tiivistelmässä kuvataan arviot yhtiön mineraalivarannoista ja malmivaroista, litiummarkkinoiden sekä litiumhydroksidin hintojen kehittymisestä, litiumprojektin investointi- ja operointikustannuksista sekä projektin teknistaloudellisesta toteutettavuudesta.

Tiivistelmässä kuvataan myös suunniteltu malminlouhinta ja rikastus, rikasteen lämpökäsittely ja akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotantoprosessi sekä projektin laajat ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit. Englanninkieliseen tiivistelmään voi tutustua tarkemmin täällä: Executive summary of the updated Definitive Feasibility Study

”Aiemmin julkaisemamme päivitetyn DFS:n keskeiset tunnusluvut osoittivat, että projektimme on taloudellisesti vahvalla pohjalla. Olemme nyt julkaisseet päivitetyn DFS:n tiivistelmän, jossa kuvataan projektimme teknistaloudelliset taustaoletukset, keskeiset tulevaisuuden suunnitelmat, tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset”, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Jatkamme projektimme edistämistä usealla eri osa-alueella ja uskomme, että päivitetyn DFS:n hyvät teknistaloudelliset tulokset vaikuttavat positiivisesti erityisesti litiumprojektimme rakentamisen rahoituksen valmisteluun ja asiakasneuvotteluihin”, Lamberg päättää.

Lisätiedot:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. 050 5991 189

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.