Rikastusprosessin litiumsaannit ovat parantuneet

Report this content

Syväjärven malmin jatkuvatoimisen rikastusprosessin pilot-koeohjelman tulokset osoittavat, että rikastusprosessin litiumsaanti on parantunut aiemman koeohjelman noin 83 prosentista yli 88 prosenttiin.

Tuotantoprosessin virtauskaavion ja prosessiparametrien optimoimiseksi sekä valitun teknologian toimivuuden osoittamiseksi Keliber (”yhtiö”) on suunnitellut kolme erilaista koeohjelmaa: jatkuvatoimisen rikastuspilotin, jatkuvatoimisen konversiopilotin ja jatkuvatoimisen LiOH-pilotin.

Jatkuvatoimisen rikastuspilotin tavoitteena oli muun muassa parantaa luokitteluprosessia, optimoida sekä spodumeenivaahdotuksen että magneettisen erottelun prosesseja ja tuottaa rikastetta jatkoprosessointia varten. Jatkuvatoimisen rikastuspilotin koeajot on toteutettu GTK Mintecin Outokummun koetehtaassa elokuussa 2019 ja pilotin tulokset on nyt raportoitu. Rikastuspilotin aikana käsiteltiin yhteensä 89 tonnia Syväjärven spodumeenimalmia.

Toteutetun jatkuvatoimisen koeohjelman perusteella muun muassa optimoimalla esivaahdotusta ja spodumeenivaahdotuksen viipymäaikaa rikastusprosessin saanti litiumille parani yli 88 prosenttiin edellisestä vuonna 2016 toteutetusta Syväjärven malmin pilot-mittakaavan koeohjelmasta, jolloin saanti oli 83,4 prosenttia.

Kuluvan vuoden rikastuspilotissa valmistettiin yhteensä kymmenen tonnia spodumeenirikastetta (Li2O yli 4.5%) jatkoprosessointia varten. Yhtiö odottaa koeajo-ohjelmakokonaisuuden, mukaan lukien konversio- ja LiOH-prosessien jatkuvatoimisten pilot-koeajojen ja näiden koeajoraporttien, valmistuvan viimeistään vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme pystyneet optimoimaan valitsemaamme rikastusprosessia entisestään ja parantamaan litiumin saantia. Tiimimme on yhdessä GTK Mintecin asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa tehnyt erinomaista työtä. Jatkamme jatkuvatoimisia pilot-mittakaavan kokeita vielä tuotantoprosessimme loppuosan osalta,” sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 5991 189

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Tilaa