Sibanye-Stillwater kasvattanut omistusosuuttaan Keliberistä

Report this content

Sibanye Stillwater Limitedin (Sibanye-Stillwater) omistusosuus Keliber Oy:stä (Keliber) on noussut 84,96 prosenttiin. Keliber kertoi kesäkuun 2022 lopussa neuvottelemastaan rahoitusratkaisusta, joka mahdollistaa litiumhankkeen etenemisen rakennusvaiheeseen.  

Rahoitusratkaisun ensimmäisessä vaiheessa Sibanye-Stillwater merkitsi Keliberin uusia osakkeita noin 146 miljoonalla eurolla ja kasvatti omistusosuuttaan yli 50 prosentin (50 % + 1 osake). Osakkeiden rekisteröinnin kaupparekisteriin odotetaan toteutuvan kuluvan kuun loppuun mennessä.  

Lisäksi Sibanye-Stillwater teki vapaaehtoisen ostotarjouksen Keliberin vähemmistöomistajille, lukuun ottamatta Suomen Malmijalostus Oy:tä, mikä nosti Sibanye-Stillwaterin omistusosuuden 84,96 prosenttiin. Osakkeista maksettu hinta on yhteensä noin 190 miljoonaa euroa.  

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä on tällä hetkellä 13,90 prosenttia. Muiden, ostotarjouksen hyväksymättä jättäneiden vähemmistöosakkaiden osuus on nyt 1,14 prosenttia. 

Rahoitusjärjestelyn toinen vaihe käsittää osakeannin, jonka Sibanye-Stillwater on sitoutunut merkitsemään kokonaan. Sibanye-Stillwaterin osuus annista on enimmillään noin 104 miljoonaa euroa riippuen siitä, millä laajuudella Suomen Malmijalostus ja muut jäljellä olevat osakkeenomistajat osallistuvat antiin.  

Parhaillaan neuvotellaan myös vähintään 250 miljoonan euron pääomaosuutta vastaavasta lainarahoituksesta, joka tarvitaan litiumhankkeen rakentamisvaiheen rahoittamiseksi.

Lisätietoja:
Mika Seitovirta, puheenjohtaja, Keliberin hallitus, puh. 050 568 7715, mika.seitovirta@keliber.fi

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. www.keliber.fi

Tilaa