• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Yhteistyö Sibanye-Stillwaterin kanssa varmistaa merkittävän rahoituksen Keliberin litiumhankkeelle

Yhteistyö Sibanye-Stillwaterin kanssa varmistaa merkittävän rahoituksen Keliberin litiumhankkeelle

Report this content

Keliber Oy ja Sibanye Stillwater Limited ovat sopineet 40 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka edistää merkittävästi Keliberin litiumhankkeen etenemistä Keski-Pohjanmaalla. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024, jolloin litiumin kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena.

Sopimuksen mukaan Sibanye-Stillwater merkitsee Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja nykyiset osakkeenomistajat 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Sibanye-Stillwater aikoo rahoittaa hankkeen kehitysvaihetta 15 miljoonalla eurolla myöhemmin kuluvana vuonna ja vuoden 2022 alussa. Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen vuoden 2022 puolivälissä Sibanye-Stillwater suunnittelee ottavansa pääroolin Keliberin rahoittajana.

Johtavana maailmanlaajuisena jalometallien tuottajana Sibanye-Stillwater tuo Keliberiin strategista osaamista ja edesauttaa hankkeen toteuttamista. Sibanye-Stillwater toimittaa metalleja useisiin ilmastokriittisiin ratkaisuihin, ja yhtiöllä on strategia toimintansa laajentamiseksi akkumetalleihin.

”Olemme iloisia tästä sopimuksesta Sibanye-Stillwaterin kanssa. Keliberin tavoitteena on aloittaa tuotanto vuonna 2024 ja olla siten ensimmäinen eurooppalainen yritys, joka tuottaa vastuullisesti erittäin puhdasta, akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista. Tämä sopimus on pitkä askel kohti hankkeen toteuttamista, joka vastaa nopeasti kasvavaan litiumin tarpeeseen sähköisen liikenteen, uusiutuvan energian ja kannettavien elektronisten laitteiden aikakaudella”, sanoo Hannu Hautala, Keliberin toimitusjohtaja.

"Strateginen tavoitteemme on laajentaa toimintaamme akkumetalleihin. Litiumia pidetään yhtenä tärkeimpänä niistä metalleista, jotka tulevat hyötymään ennustetusta sähköisen liikenteen merkittävästä kasvusta. Investointimme Keliberiin edustaa strategista kumppanuutta, joka rakentuu toisiaan täydentävistä ominaisuuksista ja osaamisesta. Jaamme yhteisen vision, jonka mukaan olemme ensisijainen valinta vastuullisesti tuotettujen akkulaatuisten materiaalien toimittajana. Investointi tarjoaa meille mahdollisuuden laajentua maantieteellisesti houkuttelevaan kohteeseen ja luoda pitkäaikaiset suhteet vakiintuneisiin litiumteollisuuden toimijoihin, joilla on yhteinen näkemys sähköajoneuvojen toimitusketjun palvelemisesta. Yhdessä Suomen Malmijalostuksen kanssa olemme sitoutuneet toimimaan esimerkillisen vastuullisesti", kommentoi Neal Froneman, Sibanye-Stillwaterin toimitusjohtaja.

”Sibanye-Stillwaterin ja nykyisten osakkeenomistajien sijoitukset edistävät Keliberin hanketta merkittävästi. Hallitus näkee Sibanye-Stillwaterin arvokkaana pitkäaikaisena kumppanina”, sanoo Mika Seitovirta, Keliberin hallituksen puheenjohtaja.

Siltarahoitus mahdollistaa lupahakemusten edellyttämät työt, lisäpilotoinnin, tarvittavan teknisen suunnittelun ja rekrytoinnit. Litiumhankkeen kannattavuusselvitys päivitetään vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Tuotantovaiheessa 2024 Keliberin arvioidaan työllistävän 150–200 henkilöä ja rakennusvaiheessa 2022–2024 jopa 500 henkilöä.

Lisätietoja

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040 712 2432

Mika Seitovirta, hallituksen puheenjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 568 7715

James Wellsted, sijoittajasuhdejohtaja, Sibanye-Stillwater, ir@sibanyestillwater.com

 

Keliberin litiumhanke lyhyesti:

Litiumakkumarkkinat kasvavat maailmanlaajuisesti, kun liikenteen sähköistyminen etenee ja useiden toimialojen akkutarpeet kasvavat. Akkujen kasvava kysyntä johtaa raaka-aineiden, kuten litiumin, kovaan kysyntään.

Euroopan merkityksen litiumin arvoketjussa odotetaan kasvavan 2020-luvulla. Keliberin odotetaan olevan Euroopan ensimmäinen litiumin tuottaja, jolla on vertikaalisesti integroitu tuotanto malmista litiumiksi.

Keliberin litiumesiintymät sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Yhtiöllä on tällä hetkellä 9,3 miljoonaa tonnia malmivaroja, mikä riittää yli 13 vuoden toimintaan. Alueella sijaitsevat Euroopan merkittävimpiin kuuluvat litiumvarat, ja Geologian tutkimuskeskuksen arvioinnin mukaan malmipotentiaali on suuri. Keliber jatkaa kairauksia alueella.

Keliberin litiumhanke käsittää Kaustiselle, Kokkolaan ja Kruunupyyhyn sijoittuvat kaivos- ja rikastamotoiminnot ja Kokkolan litiumhydroksiditehtaan. Rakennusvaihe sijoittuu vuosille 2022–2024.

Keliberin tuotantoprosessi mahdollistaa luonnonvarojen tehokkaan käytön ja vähäiset ympäristövaikutukset. Tuotantoprosessin ennustetaan olevan myös yksi kustannustehokkaimmista maailmanlaajuisesti. Suunniteltu vuosituotanto on 15 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia.

Ympäristönsuojelu on kuulunut Keliberin toimintaan alusta asti. Yhtiö toteuttaa useita ennakoivia ja konkreettisia toimenpiteitä eläin- ja kasvikunnan sekä vesistöjen suojelemiseksi toimintansa läheisyydessä. Keliberin litiumhanke vaikuttaa myönteisesti meneillään olevaan siirtymiseen kohti ilmastoystävällisempää yhteiskuntaa ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

Tilaa