Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Report this content

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2021 klo 8.30

Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kemira Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään alustavat tulokset Nordea Bank Oyj:n (”Tarjouksentekijä”) Yhtiön puolesta tekemään takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien toukokuussa 2019 erääntyvien 150 000 000 euron 2,250 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000153937) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle (”Takaisinostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 15.3.2021 päivätyssä englanninkielisessä Takaisinostotarjoukseen liittyvässä Tarjousmuistiossa (Tender Offer Memorandum).

Tarjousajan päätöshetkellä (Expiration Deadline) 19.3.2021 klo 17.00 Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 97 250 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa, että ei-sitova määrä, jonka mukaan Lopullinen hyväksyttävä määrä (Final Acceptance Amount) asetetaan, odotetaan olevan yhteensä 97 250 000 euroa Velkakirjojen pääomamäärästä.

Siten kaikki pätevät tarjousilmoitukset tullaan hyväksymään eikä Pro rata  kerrointa (Proration Factor) sovelleta.

Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa takaisinostettavaksi. Velkakirjojen hyväksyntä ostettavaksi Tarjouksentekijän toimesta edellyttää Uusemission toteuttamisehdon (New Issue Condition) täyttymistä.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivän odotetaan olevan 29.3.2021, mutta se on joka tapauksessa viimeistään 14.4.2021.

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission toteuttamisehto ei ole vielä täyttynyt. Kemira tiedottaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2021, Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko Uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta Danske Bank A/S:ltä, sähköposti: LiabilityManagement@danskebank.dk / puh. +45 33 64 88 51 ja Tarjouksentekijältä, Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta ja Tarjouksentekijän asiamieheltä Nordea Bank Oyj:ltä, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, rahoitusjohtaja
Puh.  040 572 5014

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja 

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(1) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) Määräyksen 49(2)(a) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja muille Määräyksen 49(1) artiklan mukaisille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tilaa