• news.cision.com/
  • Kemira Oyj/
  • Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

Report this content

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 16.12.2021 klo 15.00

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä sisältää kaiken kaikkiaan kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2022-2024, 2023-2025 ja 2024-2026.

Hallitus päättää kunkin ansaintajakson alussa kyseisen ansaintajakson osakepalkkion kriteerit ja vaatimustasot kullekin kriteerille, kunkin ansaintajakson osallistujat, sekä osakeallokaatiot. 

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat vähintään 50 prosenttia tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös mahdollisen palkkion maksun jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakso 2022-2024 on suunnattu noin 90 avainhenkilölle. Tämän ansaintajakson perusteella kriteerien täyttyessä maksettava enimmäispalkkio on 643 500 Kemira Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. 

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.
  040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Tilaa