• news.cision.com/
  • Kemira Oyj/
  • Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän alkavan ansaintajakson enimmäispalkkioista

Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän alkavan ansaintajakson enimmäispalkkioista

Report this content

Kemira Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, 18.12.2020 klo 15.00

Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän alkavan ansaintajakson enimmäispalkkioista

Kemiralla on avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka sisältää kaiken kaikkiaan kaksi vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta joulukuussa 2018.

 

Kemiran hallitus on päättänyt alkavan ansaintajakson 2021-2023 osakeallokaatiosta ja osallistujista. Pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakso  2021-2023 on suunnattu noin 90 avainhenkilölle. Tämän ansaintajakson perusteella kriteerien täyttyessä maksettava enimmäispalkkio on 643 500 Kemira Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Kemira julkaisi pörssitiedotteen vuosien 2019-2023 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 21.12.2018. Lisätietoa ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.kemira.com > Uutishuone 

Lisätietoja

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh.  040 838 0709
 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tilaa