• news.cision.com/
  • Kemira Oyj/
  • Kemira Oyj:n tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus: Ennätyksellinen tulos kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä

Kemira Oyj:n tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus: Ennätyksellinen tulos kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä

Report this content

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 25.10.2022 klo 8.30

Kemira Oyj:n tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus: Ennätyksellinen tulos kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.fi/sijoittajat/.

Kolmas neljännes:

    Liikevaihto kasvoi 40 % ennätykselliseen 971,9 miljoonaan euroon (692,7). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 31 % korkeampien myyntihintojen myötä, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa.

    Operatiivinen käyttökate kasvoi 32 % ennätykselliseen 152,5 miljoonaan euroon (115,9) ja se parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,7 %:iin (16,7 %) vahvana jatkuneiden inflaatiopaineiden vuoksi. Käyttökate kasvoi 25 % 137,3 miljoonaan euroon (109,5). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka johtuivat pääasiassa odotetusta tappiosta liittyen väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin. 

    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 54 % ja oli 99,5 miljoonaa euroa (64,5). Liikevoitto kasvoi 50 % ja oli 84,5 miljoonaa euroa (56,4).

    Liiketoiminnan rahavirta oli 114,8 miljoonaa euroa (86,9).

    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 53 % ja oli 0,38 euroa (0,25).

 

Tammi-syyskuu

    Liikevaihto kasvoi 33 % ennätykselliseen 2 601,3 miljoonaan euroon (1 956,2). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 26 % korkeampien myyntihintojen johdosta, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa.

    Operatiivinen käyttökate kasvoi 20 % ennätykselliseen 394,6 miljoonaan euroon (327,8) ja se parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,2 %:iin (16,8 %) vahvojen inflaatiopaineiden seurauksena. Käyttökate kasvoi 23 % ja oli 374,0 miljoonaa euroa (303,7). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka johtuivat pääasiassa odotetusta tappiosta liittyen väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin ja Kemiran poistumiseen Venäjän markkinoilta.

    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 33 % 238,1 miljoonaan euroon (178,4). Liikevoitto kasvoi 41 % ja oli 215,8 miljoonaa euroa (152,5).

    Liiketoiminnan rahavirta oli 145,4 miljoonaa euroa (139,4).   

    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 43 % 0,93 euroon (0,65).  


Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)

Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kysyntä alkoi hidastua hieman ja hidastumisen odotetaan jatkuvan vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä, eikä energian saatavuudessa Euroopassa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Meillä oli vahva kolmas neljännes. Liikevaihto kasvoi 40 % ja oli ennätykselliset 972 miljoonaa euroa. Kasvua vauhditti myyntihintojen nousu erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa. Myyntimäärät puolestaan laskivat 6 %. Operatiivinen käyttökate nousi ennätykselliseen 153 miljoonaan euroon ja se parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,7 %:iin inflaatiopaineiden jatkuessa, mutta se parani edellisestä neljänneksestä.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 37 % korkeampien myyntihintojen vuoksi, erityisesti sellu- ja valkaisukemikaaleissa. Markkinakysyntä alkoi hidastua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, minkä seurauksena myös Kemiran myyntimäärät laskivat. Operatiivinen käyttökate kasvoi 45 % 92 miljoonaan euroon, ja operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,2 %:iin. Parannus johtui pääasiassa korkeammista markkinahinnoista  energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa. Muiden tuotteiden osalta marginaalipaine jatkui.   

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 44 % myyntihintojen nousun myötä. Vedenkäsittelyn liikevaihto kasvoi 39 %, ja Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 61 %. Markkinakysyntä oli hyvällä tasolla vedenkäsittelyssä ja parani Oil & Gas -liiketoiminnassa. Operatiivinen käyttökate kasvoi 15 % 60 miljoonaan euroon ja se parani sekä Pohjois-Amerikassa että Oil & Gas -liiketoiminnassa. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 13,9 %:iin kovien inflaatiopaineiden jatkuessa, erityisesti EMEA-alueella. 

Syyskuussa järjestimme pääomamarkkinapäivän. Taloudelliset tavoitteemme pysyvät ennallaan, ja keskitymme edelleen kestävään kannattavaan kasvuun. Näemme kiinnostavia kasvumahdollisuuksia nykyisissä liiketoiminnoissamme ja uusilla markkinoilla, kuten tekstiileissä. Yhtiönä olemme myös paljon paremmassa asemassa kartoittaa potentiaalisia yritysostokohteita. Lisäksi tarkastelemme jatkuvasti tapoja parantaa liiketoimintamme perustekijöitä. Esimerkiksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ilmoitimme myyvämme valtaosan väriaineliiketoiminnastamme. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaamme entisestään

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ilmoitimme myös uusista nimityksistä johtoryhmässä. Antti Salminen nimitettiin Pulp & Paper -segmentin johtajaksi ja Wido Waelput Salmisen seuraajaksi Industry & Water -segmentin väliaikaiseksi johtajaksi. Olen erittäin tyytyväinen näihin nimityksiin ja varma siitä, että segmentit ovat hyvissä käsissä.

Näkymät vuodelle 2022 pysyvät ennallaan ja odotamme inflaatiopaineiden jatkuvan. Olemme nähneet hintojen nousun maltillistuvan joidenkin Pohjois-Amerikan öljyjohdannaisten osalta, kun taas korkeiden energiahintojen odotetaan aiheuttavan paineita monien raaka-aineiden hinnoille ja jopa saatavuudelle Euroopassa. Energian osalta Kemira on melko hyvässä asemassa etenkin Suomessa, koska sähköomavaraisuutemme on korkealla tasolla. Vastaisuudessa jatkamme edelleen toimiamme suhteellisen kannattavuuden puolustamiseksi ja erinomaisen toimitusvarmuuden varmistamiseksi asiakkaillemme.”

 AVAINLUVUT

Milj. euroa

7-9/2022

7-9/2021

1-9/2022

1-9/2021

1-12/2021

Liikevaihto

 971,9 

 692,7 

 2 601,3 

 1 956,2 

 2 674,4 

Operatiivinen käyttökate

 152,5 

 115,9 

 394,6 

 327,8 

 425,5 

Operatiivinen käyttökate, %

 15,7 

 16,7 

 15,2 

 16,8 

 15,9 

Käyttökate

 137,3 

 109,5 

 374,0 

 303,7 

 373,2 

Käyttökate, %

 14,1 

 15,8 

 14,4 

 15,5 

 14,0 

Operatiivinen liikevoitto

 99,5 

 64,5 

 238,1 

 178,4 

 225,4 

Operatiivinen liikevoitto, %

 10,2 

 9,3 

 9,2 

 9,1 

 8,4 

Liikevoitto

 84,5 

 56,4 

 215,8 

 152,5 

 170,1 

Liikevoitto, %

 8,7 

 8,1 

 8,3 

 7,8 

 6,4 

Tilikauden voitto

 60,3 

 39,6 

 149,4 

 105,3 

 115,2 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 0,38 

 0,25 

 0,93 

 0,65 

 0,70 

 

 

 

 

 

 

Sidottu pääoma*

 2 194,9 

 1 966,7 

 2 194,9 

 1 966,7 

 1 995,0 

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %

 13,0 

 12,0 

 13,0 

 12,0 

 11,3 

Sidotun pääoman tuotto*, %

 10,6 

 9,8 

 10,6 

 9,8 

 8,5 

Liiketoiminnan rahavirta

 114,8 

 86,9 

 145,4 

 139,4 

 220,2 

Investoinnit ilman yritysostoja

 43,5 

 35,1 

 108,1 

 94,2 

 168,8 

Investoinnit

 43,5 

 36,1 

 108,1 

 95,2 

 169,8 

Rahavirta investointien jälkeen

 72,3 

 51,1 

 42,4 

 44,2 

 57,3 

Omavaraisuus, % kauden lopussa

 44 

 42 

 44 

 42 

 43 

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 10,77 

 8,28 

 10,77 

 8,28 

 8,68 

Velkaantuneisuus, % kauden lopussa

 54 

 63 

 54 

 63 

 63 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. 

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.


Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2023     

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022   10.02.2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023  25.04.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023  18.07.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023  24.10.2023

Vuosikertomus 2022 julkaistaan 13.2.2023 alkavalla viikolla

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023

 

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 25.10.2022 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2319 5437. Lausu pyydettäessä ”Kemira” konferenssitunnuksena.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi