• news.cision.com/
 • Kemira Oyj/
 • Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Vahvaa liikevaihdon kasvua; jatkuneet inflaatiopaineet vaikuttivat kannattavuuteen

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Vahvaa liikevaihdon kasvua; jatkuneet inflaatiopaineet vaikuttivat kannattavuuteen

Report this content

Kemira Oyj, Tilinpäätöstiedote, 11.2.2022 klo 8.30

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Vahvaa liikevaihdon kasvua; jatkuneet inflaatiopaineet vaikuttivat kannattavuuteen

Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2021. Täydellinen tilinpäätöstiedote 2021 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Viimeinen neljännes:

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ennätykselliseen 718,2 miljoonaan euroon (605,6). Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, oli vahvaa, 16 %, johtuen korkeammista myyntihinnoista ja -määristä.
 • Operatiivinen käyttökate laski 9 % ja oli 97,8 miljoonaa euroa (107,9) korkeampien muuttuvien kustannusten johdosta, mitä korkeammat myyntihinnat kompensoivat osittain. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 13,6 %:iin (17,8 %) raaka-aineiden ja energian hintojen nousun vuoksi. Käyttökate laski 24 % 69,5 miljoonaan euroon (91,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Ne koostuivat pääasiassa varauksesta liittyen Porissa sijaitsevan, yhden tuotantolaitoksen omistavan energiayhtiön odotettuun vajaakäyttöön. Kemira omistaa enemmistön yhtiöstä Pohjolan Voiman kautta.
 • Operatiivinen liikevoitto laski 17 % ja oli 47,0 miljoonaa euroa (57,0). Liikevoitto laski 56 % ja oli 17,5 miljoonaa euroa (40,3). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 80,8 miljoonaa euroa (146,4).
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 62 % ja oli 0,05 euroa (0,14), johtuen pääasiassa vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä.    

Tammi-joulukuu:  

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ennätykselliseen 2 674,4 miljoonaan euroon (2 427,2). Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, oli vahvaa, 11 %, pääasiassa korkeampien myyntimäärien ja -hintojen johdosta.
 • Operatiivinen käyttökate laski 2 % 425,5 miljoonaan euroon (435,1). Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,9 %:iin (17,9 %) raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä. Käyttökate laski 10 % ja oli 373,2 miljoonaa euroa (413,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka koostuivat pääasiassa varauksesta liittyen yhden tuotantolaitoksen omistavan energiayhtiön odotettuun vajaakäyttöön Porissa, josta Kemira omistaa enemmistön Pohjolan Voiman kautta, ja vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimisesta sekä organisaation uudelleenjärjestelykuluista.
 • Operatiivinen liikevoitto laski 5 % 225,4 miljoonaan euroon (237,7). Liikevoitto laski 21 % ja oli 170,1 miljoonaa euroa (215,9).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 220,2 miljoonaa euroa (374,7).
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 18 % 0,70 euroon (0,86), johtuen pääasiassa vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä.

 

OSINKOEHDOTUS VUODELLE 2021

Hallitus ehdottaa vuoden 2022 yhtiökokoukselle 0,58 euron osinkoa (0,58) osakkeelta eli yhteensä 89 miljoonaa euroa (89). Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Liikevaihto

Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

 

Operatiivinen käyttökate

Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

 

Näkymien taustaoletukset

Toimintaympäristössä on edelleen epävarmuutta johtuen COVID-19-pandemiasta sekä inflaatiopaineista. Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan molemmissa segmenteissä maailmantalouden kasvuennusteen mukaisesti. Näkymissä on oletuksena, että COVID-19-pandemiatilanne pysyy hallinnassa eikä vaikuta merkittävästi Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään. Lisäksi oletuksena on, että Kemiran tuotantotoiminnoissa ja toimitusketjussa ei ole merkittäviä häiriöitä. Vahvojen inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan, etenkin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Kemiran loppumarkkinat kasvoivat voimakkaasti molemmissa segmenteissä vuonna 2021. Liikevaihto kasvoi 10 % ennätykselliseen 2 674 miljoonaan euroon ja sitä edisti vahva orgaaninen kasvu molemmissa segmenteissä. Kemiran operatiivinen käyttökate oli 426 miljoonaa euroa vuonna 2021. Raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten merkittävä kasvu sekä toimitusketjun pullonkaulat vaikuttivat kannattavuuteemme vuonna 2021. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 15,9 % vuonna 2021 eli 15–18 %:n taloudellisen tavoitteemme mukainen.

 

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 7 %. Kysyntä oli vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Operatiivinen käyttökateprosentti vuonna 2021 oli 15,7 %, ja siihen vaikuttivat inflaatiopaineet.

 

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 15 %. Vedenkäsittelyliiketoiminnan vahva kehitys jatkui kasvavan asiakaskysynnän johdosta. Liikevaihto kasvoi merkittävästi myös Oil & Gas -liiketoiminnassa, jossa liuskeöljyn ja -kaasun sekä öljyhiekkojen vedenkäsittelyliiketoiminnan kysyntä elpyi voimakkaasti. Operatiivinen käyttökateprosentti vuonna 2021 oli 16,2 %, ja siihen vaikuttivat inflaatiopaineet.

 

Vuonna 2020 ilmoitimme keskittyvämme entistä enemmän kannattavaan kasvuun. Vuoden 2021 aikana saimme valmiiksi kapasiteetin laajennukset Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa ja Isossa-Britanniassa, mitkä vahvistavat asemaamme markkinoilla. Lisäksi valkaisukapasiteetin laajennus Uruguayssa jatkui, ja se vaikuttaa positiivisesti käyttökatteeseen vuodesta 2023 alkaen. Vuonna 2021 ilmoitimme ASA-liimauskemikaalien tuotantokapasiteetin laajennuksesta Kiinassa, mikä vahvistaa entisestään liima-aineiden markkinajohtajuuttamme investoinnin valmistuttua vuonna 2023. Lisäksi Kemiran biopohjainen strategia eteni vuoden aikana, ja myimme ensimmäiset biohajoavat päällysteet pakkaus- ja kartonkiteollisuudelle vuoden aikana. Tavoittelemme edelleen 500 miljoonan euron liikevaihtoa biopohjaisista tuotteista vuoteen 2030 mennessä.

 

Markkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana vuonna 2022. Odotamme vahvojen inflaatiopaineiden jatkuvan vuonna 2022, etenkin vuoden alkupuoliskolla. Sen vuoksi jatkamme toimiamme kustannusvaikutusten lieventämiseksi ja ylläpitääksemme katteita. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa). Kannattavuuden osalta odotamme operatiivisen käyttökatteen olevan +/-5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa). Hallitus ehdottaa 0,58 euron osinkoa osaketta kohti maksettavaksi kahdessa erässä huhti- ja marraskuussa.

 

Vuosi 2021 oli jälleen poikkeuksellinen. Olen iloinen siitä, että työntekijöidemme sitoutuminen ja asiakastyytyväisyys ovat pysyneet korkealla tasolla haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, toimittajiamme ja kumppaneitamme jatkuvasta luottamuksesta Kemiraan vuonna 2021.”

 

AVAINLUVUT

 

  

Milj. euroa

10-12/2021

10-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

Liikevaihto

 718,2 

 605,6 

 2 674,4 

 2 427,2 

Operatiivinen käyttökate

 97,8 

 107,9 

 425,5 

 435,1 

Operatiivinen käyttökate, %

 13,6 

 17,8 

 15,9 

 17,9 

Käyttökate

 69,5 

 91,2 

 373,2 

 413,2 

Käyttökate, %

 9,7 

 15,1 

 14,0 

 17,0 

Operatiivinen liikevoitto

 47,0 

 57,0 

 225,4 

 237,7 

Operatiivinen liikevoitto, %

 6,5 

 9,4 

 8,4 

 9,8 

Liikevoitto

 17,5 

 40,3 

 170,1 

 215,9 

Liikevoitto, %

 2,4 

 6,7 

 6,4 

 8,9 

Tilikauden voitto

 9,8 

 23,8 

 115,2 

 138,0 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 0,05 

 0,14 

 0,70 

 0,86 

Sidottu pääoma* 1 995,0 1 964,9 1 995,0 1 964,9
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,3 12,1 11,3 12,1
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,5 11,0 8,5 11,0
Liiketoiminnan rahavirta 80,8 146,4 220,2 374,7
Investoinnit ilman yritysostoja 74,5 66,0 168,8 195,6
Investoinnit 74,5 66,0 169,8 198,2
Rahavirta investointien jälkeen 13,1 76,6 57,3 173,3

Omavaraisuus, % kauden lopussa

 43

 43

 43

 43

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 8,68

 7,80

 8,68

 7,80

Velkaantuneisuus, % kauden lopussa

 63

 63

 63

 63

*12 kuukauden liukuva keskiarvo.


Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä. 

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista. 

 

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 475 407 339 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli -2 851 325 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,58 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 89 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,29 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2022. Toinen erä 0,29 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivän suunnitellaan olevan 27.10.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 3.11.2022.

Kemiran tavoitteena on jakaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2022     

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022          27.4.2022
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022   15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022   25.10.2022

Vuosikertomus 2021 julkaistaan 18.2.2022.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 24.3.2022. 

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 11.2.2022 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors/. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/konserni/sijoittajat/.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 82530834#. 

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh.  040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi