Kempin vuoden 2020 liikevaihto 139 miljoonaa euroa

Report this content

Hitsaavan teollisuuden ratkaisutoimittajan, lahtelaisen Kemppi Oy:n, vuoden 2020 konserniliikevaihto oli 139,6 (149,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos tilikaudella 2020 oli 16,6 (14,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 14,7 (13,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta, konsernin liiketulos pysyi hyvällä tasolla. Markkinatilanne oli tilikauden alussa hyvä, mutta toista ja kolmatta kvartaalia varjostivat globaali Covid-19 pandemia. Viimeisellä kvartaalilla konsernin liiketoiminta palasi hyvälle tasolle lähes kaikilla markkina-alueilla.

Tilikaudella perustettiin uusi myyntiyhtiö Kemppi Italy S.r.l Italiaan. Kemppi Italy S.r.l. osti tilikauden lopussa Kemppi-tuotteiden jakeluliiketoiminnan paikalliselta jälleenmyyjältä.


Kemppi Oy -konsernin henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 765 (825). Henkilöstömäärä Suomessa oli 381 (422), Trafimet konsernissa 171 (178) henkilöä ja muissa tytäryhtiöissä 213 (225) henkilöä.

Covid-19 pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta markkinatilanteen arvioimiseen ja liikevaihdon kehittymisen ennustamiseen. Vuosi 2021 on alkanut koko konsernin osalta hyvin ja tilanteen jatkuessa vakaana liikevaihdon odotetaan palautuvan vuoden 2019 tasolle. Pandemian aiheuttamien rajoitusten uskotaan kuitenkin vaikuttavan konsernin toimintaan vielä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Tuotekehityksessä jatketaan vahvaa tuotetarjooman uudistamista ja uusia tuotteita lanseerataan globaalisti markkinoille vuoden 2021 aikana. Tämän uskotaan tukevan liiketoiminnan palautumista pandemiaa edeltäneelle tasolle sekä vahvistavan Kempin asemaa markkinoilla. Kannattavuuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.

KEMPPI OY -konserni (M€) 2020 2019
Liikevaihto 139,6 149,5
Liikevoitto (EBIT) 16,6 14,7
Liikevoitto % 11,9% 9,8%
Henkilöstö 765 825

Kemppi OyKempinkatu 1, PL 13, 15801 LahtiVAT Reg. FI20518261, www.kemppi.com

Lisätietoja:

Ville Vuori

CEO, Kemppi Oy t. 0400 369438

ville.vuori@kemppi.com

Kemppi
Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kemppi konsernin liikevaihto on 140 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme lähes 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa. www.kemppi.fi

Tilaa

Liitteet & linkit