Keskimaan edustajiston vaali 9.-18.3.2009 - äänestää voi myös internetissä

Keskimaan edustajiston vaalissa voi ensimmäistä kertaa äänestää myös internetissä.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki viime vuoden loppuun mennessä Keskimaan jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet, 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet. Yhteensä äänioikeutettuja on 98 000, lähes 20 000 enemmän kuin neljä vuotta sitten. Viimeksi vuonna 2005 järjestetyssä vaalissa äänioikeuttaan käytti 33,7 prosenttia asiakasomistajista.

Vaalikone käytössä
Ehdokkaan valitsemisen helpottamiseksi Keskimaa on ottanut käyttöön vaalikoneen osoitteessa www.keskimaa.fi tai www.s-osuuskauppavaalit.fi.

Kaikki ehdokkaat julkistetaan 8.3. Keskisuomalaisessa valokuvineen.

Ehdokkaita on 412. Nykyisen edustajiston jäsenistä asettui ehdolle vaaliin 74. Ehdokkaista miehiä on 183 ja naisia 229. Nuorin ehdokas on 20-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Ehdokkaiden keski-ikä on noin 51 vuotta.

Äänestäminen postitse tai internetissä pankkitunnuksilla
Keskimaan, kuten myös muiden osuuskauppojen edustajiston vaali on perinteisesti järjestetty postivaalina. Keskimaa tarjoaa jäsenkunnalleen mahdollisuuden myös internetissä äänestämiseen toisena osuuskauppa Suomessa viime keväänä järjestetyn HOK-Elannon edustajiston vaalin jälkeen. Kokemukset pääkaupunkiseudulla toteutetusta internetvaalista olivat hyvät.

Vaalipalvelukokonaisuuden Keskimaalle tuottaa Itella Oyj, jonka järjestelmällä voidaan taata koko äänestysprosessin luotettavuus. Vaalijärjestelmässä on vaalisalaisuuden säilyminen ja annetun äänen kirjautuminen oikealle ehdokkaalle varmistettu tietoturva-auditoidussa ympäristössä.

Kaikille äänioikeutetuille on postitettu kotiin äänestysaineisto. Äänioikeutettu voi itse valita, haluaa-ko äänestää postitse vai internetissä.

Internet-äänestäminen on mahdollista koko vaalin ajan 9.3. kello 8.00 - 18.3.2009 kello 16.00. Henkilöllisyyden varmistamiseksi äänestäjä kirjautuu vaalisivustolle henkilökohtaisilla pankkitun-nuksillaan (Tupas-tunniste). Käytössä ovat kaikkien yleisimpien pankkien verkkopankkitunnukset.
Kirjautumisen jälkeen tapahtuu äänestäminen. Äänestystapahtuma varmistetaan kahteen kertaan, ennen kuin ohjelma kuittaa äänioikeuden käytetyksi.

Vaalijärjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota vaalisalaisuuden säilymiseen
Tieto äänestäjästä ja annetusta äänestä erotetaan heti toisistaan, eikä annettua ääntä voida mis-sään vaiheessa yhdistää henkilöön.

Kukin äänioikeutettu voi antaa äänensä vain kertaalleen, jompaakumpaa äänestystapaa käyttäen. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle satunnainen viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos internetissä jo äänestänyt mahdollisesti lähettää äänestyslipun postitse, sähköisesti annettu ääni jää voimaan.

Annetut äänet ovat suljetussa vaalijärjestelmässä, kunnes tulokset voidaan laskea yhteen vaalien päättyessä 18.3. Uuden edustajiston jäsenten nimet julkistetaan heti keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset. Edustajiston toimikausi alkaa välittömästi tuloksen julkistamisen jälkeen, päättyen keväällä 2013, kun uusi edustajisto on jälleen valittu.

Vaalissa kolme jäsenaluetta
Edustajiston vaalissa Keskimaan toimialue on jaettu jäsenalueisiin, joiden sisällä äänestäminen tapahtuu. Jäsenalueiden rajat noudattelevat kuntarajoja. Jyväskylän jäsenalue on kasvanut kunta-rakenteen muutosten vuoksi. Eteläisen ja pohjoisen jäsenalueen tasapainottamiseksi Laukaa on siirretty pohjoisesta eteläiseen jäsenalueeseen.

Jäsenalue
Eteläinen jäsenalue
Hankasalmi, Joutsa, Jämsä,
Kangasniemi, Kuhmoinen, Laukaa,
Luhanka, Muurame, Toivakka
- edustajistopaikkoja 25, ehdokkaita 117, ehdokaslistoja 12
Jyväskylän jäsenalue
- edustajistopaikkoja 49, ehdokkaita 189, ehdokaslistoja 7
Pohjoinen jäsenalue
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi,
Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viita-saari, Äänekoski
- edustajistopaikkoja 26, ehdokkaita 106, ehdokaslistoja 8
Yhteensä edustajistopaikkoja 100, ehdokkaita 412, ehdokaslistoja 27

Keskimaa Osk on asiakkaidensa omistama yritys. Liki satatuhatta asiakasomistajaa ei kuitenkaan voi osallistua suoraan päätöksentekoon, joten tarvitaan edustuksellista demokratiaa.
Keskimaassa ylintä päätösvaltaa käyttää 100-jäseninen, vaaleilla neljän vuoden välein valittava edustajisto. Edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat hallintoneuvoston nimeäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tuloksenkäytöstä – muun muassa ylijäämänpalautuksesta – päättäminen.

Lisätietoja:
Keskimaa Osk
Toimialajohtaja Kimmo Jantunen, 050 347 8907
Asiakkuuspäällikkö Jari Kivimäki, 050 561 1521
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ritva Harju, 050 561 1541
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, 040 540 3185
Itella Oyj
Liiketoimintajohtaja Ulla Seppälä, 020 451 7298


Seuraavat tiedotteet Keskimaan edustajiston vaalista:

Vaalin tuloksen julkistaminen 24.3.

Liitteet & linkit