Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I osti toimistokiinteistöjä Espoosta

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on ostanut NIAM V -rahastoon kuuluneet kaksi toimistokiinteistöä Espoosta.

Espoon Leppävaarassa ja Tapiolassa sijaitsevat 4800m2 ja 3700m2 toimistokiinteistöt ovat molemmat monikäyttäjäkohteita, joissa on hyvä ja hajautunut vuokralaiskanta. Kiinteistöjen ostohetken käyttöasteet ovat korkeat 100 % ja 93 %.

"Rahasto on aktiivisesti etsinyt hyviä toimitilakohteita pääkaupunkiseudulta. Hankittujen kohteiden hajautunut vuokralaiskanta jatkaa mainiosti rahaston strategian mukaista linjaa", toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

“Haasteellisessa ja vaihtelevassa sijoitusmarkkinassa sijoittaminen kiinteistöihin on kasvattanut tasaisesti suosiotaan. Varsinkin toimitilojen tuoma vakaa ja verrattain hyvä kassavirta sekä perinteisesti maltillinen arvonmuutos ovat tekijöitä, joita sijoittajat koostaan riippumatta nyt arvostavat", kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala.

Tähän mennessä rahasto on kuluvan vuoden aikana ostanut kiinteistöjä yhteensä noin 46 miljoonalla eurolla. Rahaston kiinteistöomaisuuden arvo kasvoi uusien hankintojen myötä noin 169 miljoonaan euroon.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Fennia Varainhoito Oy

Rahastonhoitaja Elina Puhakainen
050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi

Kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I www.fenniavarainhoito.fi

Fennica Toimitilat I on erikoissijoitusrahasto, jonka salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy ja hallinnosta riippumaton kotimainen rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy. Rahastolla on hallinnoitavanaan 19 toimitilakiinteistöä pääosin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 169 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa