Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit osti toimitilatontin Jyväskylän Kankaan alueelta

Fennica Tontit -rahaston Jyväskylästä Paperitehtaankatu 9 osoitteesta hankkima toimitilatontti on pinta-alaltaan 3 355 neliömetriä. Parhaillaan tontille rakentuu Peab Oy:n toimesta yli 10 000 kerrosneliömetrin toimistorakennus Fennica Toimitilat I -rahastolle. Oston yhteydessä suoritettiin rahaston lainasta lisänosto, minkä seurauksena sen vieraan pääomaan osuus nousi noin 26 prosenttiin.

Ostettu tontti sijaitsee kehittyvällä Kankaan alueella Jyväskylän keskustan tuntumassa. Tontti on rahaston strategian mukainen ja hajauttaa rahaston maa-alueomistuksia suunnitellusti. Kehittyvät maa-alueet yliopistokaupunkien keskustan tuntumassa vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sen sijoitustavoitteisiin. Tontille valmistuva toimistorakennus vaikuttaa siihen, että tontin luokitus vaihtuu verrattain lyhyen ajan sisällä rakennetuksi toimitilatontiksi.

"Maa-alueen hankinta on osa suurempaa hankekehitystä, joka palvelee samalla molempien erikoissijoitusrahastojemme vaativia sijoituskriteerejä. Jyväskylän tasainen jatkuva muuttovoitto sekä keskimääräistä parempi talouskasvu lisäävät alueen vetovoimaa investointinäkökulmasta ", kertoo johtaja Timo Rantala Fennia Varainhoito Oy:stä.

"Rahaston tonttisalkun huolellinen hajautus hyvillä sijainneilla luo sen toiminnalle vahvan perustan. On tärkeää huolehtia tontin kiinnostavuudesta myös tulevaisuudessa, jolloin kehittyvät alueet kasvukeskusten liepeillä tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden", toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Lisätietoja:

Fennia Varainhoito Oy
rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi

www.fenniavarainhoito.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää kuusitoista maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kymmenen erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 59,8 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 65,0 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa