Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit osti tonttimaata ja asuntoja Helsingistä

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on kasvattanut kiinteistösalkkuaan.

Fennica Tontit -rahasto osti 2.5.2018 solmitulla kaupalla Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan asuinrakentamiseen varatun maa-alueen Asunto Oy Säästömastolta. Kaupan myötä rahaston tonttisijoituksien lukumäärä nousi kahdeksaan. Rahasto osti erillisellä 30.4.2018 solmitulla kaupalla neljä asuinhuoneistoa. Huoneistoista kaksi sijaitsee osoitteessa Vuorikatu 4 ja kaksi huoneistoa osoitteessa Teollisuuskatu 22. Rahaston omistamat asuinhuoneistot sijaitsevat toteutettujen kauppojen jälkeen pääosin Helsingissä sekä Lahdessa ja Turussa, joissa kummassakin yhdet huoneistot.

Vuosaaressa sijaitseva asuintontti on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Helsingin Vuosaaren Svengi -nimiselle asuntoyhtiölle. Kyseiselle tontille tullaan toteuttamaan myöhemmin ulkopuolisen rakentajan toimesta asuinkerrostalo.

Kaikki rahaston omistamat asuinhuoneistot on vuokrattu yksityisille henkilöille vuokra-asunnoiksi.

– Rahaston liikeideana on sijoittaa vuokrattuihin maa-alueisiin, joiden vuokrasopimukset ovat keskimäärin 50-100 vuoden mittaisia. Tavoitteenamme on saavuttaa sijoittajillemme erittäin vakaa inflaatiosuojattu kassavirta sekä suoja arvonlaskuille, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

Toteutuneiden kauppojen jälkeen rahaston kaikkien kiinteistöomistusten yhteenlaskettu arvo on noin 36,5 miljoonaa euroa ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa.

– Olemme tyytyväisiä strategian mukaisten kauppojen toteutumiseen, niiden myötä rahaston kiinteistösijoitusten pääkaupunkipaino kasvaa entisestään, toteaa Fennica Tontit -rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Fennica Tontit -rahasto on aloittanut toimintansa 12.9.2017. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille vähintään neljä kertaa vuodessa, aina kunkin kvartaalin lopussa. Seuraavat merkintäajankohdat ovat 29.6.2018 ja 28.9.2018. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin vakuutusyhtiön viisaudella.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy

rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi 

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit 

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää toistaiseksi kahdeksan maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kahdeksan erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 36,5 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia. 

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa