Fennia vahvistaa hyvinvointipalveluiden strategista osaamista – Kari Varkila Fennian johtavaksi asiantuntijaksi

Sote-uudistuksen valmistelun keskeinen asiantuntija ja erityisesti valinnanvapautta ja yrittäjyyttä tukevien näkemysten esiintuoja LKT, MBA Kari Varkila on nimitetty Fennian johtavaksi asiantuntijaksi tehtävänään Fennian terveydenhuollon strategian uudistaminen.

– Suomalaisten ansaitsema hyvinvointi sekä suomalainen työ ja työn tarjoaminen tarvitsevat tuekseen aivan uudenlaisia palveluita ja rahoitusratkaisuja. Uskon, että sote-uudistuksen myötä ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka yhdessä päätämme veroilla kustannettaviksi, voidaan tuottaa tasa-arvoisesti kaikille. Verorahoitteinen järjestelmä ei kuitenkaan tule olemaan riittävän joustava eikä verorahoitus riitä kaikkiin hyvinvointipalvelutarpeisiin. Joustavien ja yksilön tarpeisiin räätälöityjen ratkaisujen mahdollistaminen jää vakuutusyhtiöiden tehtäväksi, sanoo Kari Varkila.

– Perinteiset vakuutukset ja vakuutusyhtiöiden toimintatavat eivät vastaa asiakkaiden odotuksiin tulevaisuudessa ja tämä on tiedostettu Fenniassa. Tarvitaan kattavia hyvinvoinnin kokonaisratkaisuja ja asiakkaalle sujuvia toimintatapoja, Varkila toteaa.

Erityisen mielenkiintoinen toimintakenttä Fennialle on pk-yritysten ja niiden henkilöstön sekä yrittäjien vakuuttaminen.

– Merkittävä osa nykyisistä työterveyttä ja -hyvinvointia tukevista toimintamalleista on rakennettu suuryritysten tarpeisiin. Kuitenkin kasvava osa työstä tehdään pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja yrittäjien toimesta ja ne tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja turvatakseen työntekemisen ja sen tarjoamisen. Yritykset ja yrittämisen hyvin tunteva Fennia on luonteva taho kehittämään vakuutusturvaa noihin tarpeisiin, perustelee Varkila siirtymistään Fenniaan.

– Vakuutustoimiala on lisääntyvästi ollut tärkeä terveydenhuollon palveluiden käytön rahoittaja ja tämä tehtävä säilyy sillä sote-uudistuksen jälkeenkin. Toimialan edessä olevat muutokset ovat kuitenkin valtavia ja vakuutusyhtiöt tekevät omia strategisia ratkaisujaan haasteiden edessä. Fennia haluaa erottua kilpailijoistaan ja olla edelläkävijä erityisesti yritysten ja yrittäjien yhteistyökumppanina. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työtapa ovat Suomen talouden nopeasti vahvistuvia tukijalkoja, sanoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

– Tästä näkökulmasta on Fennialle ilo saada Kari Varkila muotoilemaan sote-strategiaa ja tuomaan yritykseen osaamista ja uudenlaista ajattelua toimialan ulkopuolelta.

Kari Varkila on koulutukseltaan lääketieteen tohtori, erikoislääkäri ja MBA ja hän on toiminut yli kahdenkymmen vuoden ajan monipuolisesti terveydenhuollon ja lääkealan johtotehtävissä, asiantuntijana ja yhteiskuntavaikuttajana. Fenniaan Varkila siirtyi tamperelaisesta Koskiklinikasta, jonka toimitusjohtaja hän oli 2009–2016. Varkila on toiminut myös Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtajana ja hän on edelleen Suomen Yrittäjien hallituksen ja työvaliokunnan jäsen. Hän toimii myös sote-uudistuksen valmistelun asiantuntijana STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmässä ja maakuntatasolla mm. Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Lisätietoja: Kari Varkila, johtava asiantuntija, kari.varkila@fennia.fi, puh. 040 834 2032

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa