FENNIALLA TULOKSEKAS JA HYVÄ VUOSI

(Tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2014 oli hyvä. Yhtiön tulos ja vakavaraisuus kehittyivät myönteisesti.

Yhtiön liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja yhtiön sijoitustoiminnan tulos oli hyvä.

– Tunnuslukujen myönteinen kehittyminen osoittaa, että olemme onnistuneet myös asiakaspalvelun parantamisessa. Yritysasiakkaat nostivat meidät ykköseksi EPSI Rating –asiakastyytyväisyystutkimuksessa, ja kotitalousasiakkaissa olemme hyvänä kakkosena, sanoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo nousi 430 miljoonaan euroon (403 milj. euroa). Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi seitsemän prosenttia 429,6 miljoonaan euroon (402,5 milj. euroa) ja tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).

Yhtiön vahinkosuhde aleni 75,5 prosenttiin (80,1 %). Liikekulut kasvoivat 99 miljoonaan euroon (95 milj. euroa). Yhtiö kirjasi tilinpäätöksessä tietojärjestelmäinvestoinneista arvonalennuspoistoja 1,9 miljoonaa euroa. Liikekulusuhteeksi muodostui 23,8 prosenttia (24,3 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 99,3 prosenttia (104,4 %), josta vahinkojen osuus oli 68,0 prosenttia (72,2 %) ja liikekulujen sekä korvausten
käsittelykulujen osuus 31,2 prosenttia (32,2 %).

– Merkittävää on, että olemme onnistuneet kaikilla osa-alueilla. Kehityshankkeet ovat myös edenneet määrätietoisesti ja henkilöstö on motivoitunut. Erityisen iloinen olen hienosti alkaneesta yhteistyöstä Danske Bankin kanssa, sanoo Kuljukka.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 89 miljoonaa euroa (65 milj. euroa) eli 6,2 prosenttia (5,2 %) sijoitetulle pääomalle.

Tulos ja vakavaraisuus

Yhtiön liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (24 milj. euroa). Vakuutustekninen tulos kehittyi myönteiseen suuntaan ja sijoitustoiminnan tulos oli hyvä.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 44 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 224 miljoonaa euroa (181 milj. euroa). Yhtiön toimintapääoma kasvoi 335 miljoonaan euroon (310 milj. euroa). Yhtiön vakavaraisuuspääoma nousi 559 miljoonaan euroon (491 milj. euroa). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteutettuna vakuutusmaksutuottoihin oli 133,8 prosenttia (125,9 %).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 1077 henkilöä (1067).

Vuoden 2015 näkymät

Talouskasvu sekä Euroopassa että Suomessa tullee jatkumaan hitaana koko kuluvan vuoden ajan, vaikka talouskasvua tukevia toimenpiteitä erityisesti Euroopan Keskuspankin osalta onkin tehty. Matala korkotaso ja epävarmuus sekä poliittisessa että taloudellisessa toimintaympäristössä vaikeuttavat tavoitteiden mukaisten sijoitustuottojen saamista. Kuluvana vuonna perusliiketoiminnan kannattavuus tulee olemaan edelleen kärkiteema vakavaraisuutta ylläpitävänä toimenpiteenä.

Liitteet:
tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2014 (pdf)

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Antti Kuljukka, puh. 010 503 6600
viestintäjohtaja Eliisa Anttila, puh. 010 503 6961, 050 598 9769

Fennia
Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia-konserniin kuuluvat vahinkovakuutusyhtiö Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.