Fennian Keskisellä alueella vahva tuloskehitys

Fennian Keskisen alueen tuloskehitys oli vahvaa. Maksutulo kasvoi yhteensä 3,5 prosenttia, erityisen voimakasta kasvu oli kotitaloussegmentissä, 7,1 prosenttia. Samaan aikaan korvausmeno alentui 14 prosenttia, eli kannattavuuskehitys oli poikkeuksellisen myönteinen. 

"Fennian brändi on kirkas ja asiakkaat uskovat henkilökohtaiseen palveluun. Myös hyvin toiminut Danske Bank -yhteistyö siivitti vahvaa tuloskehitystä", Fennian Keskisen alueen aluejohtaja Harri Jääskeläinen toteaa.

"Myös yritysasiakkaat luottivat meihin, ja saimme Keskisellä alueella 200 uutta tai meille Fenniaan siirtynyttä yrittäjäasiakasta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtokierros oli myös osaltamme positiivinen. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksensa siirsi meille 85 yritysasiakasta", Jääskeläinen kertoo.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Keskisellä alueen myynti kasvoi voimakkaasti

Keskisen alueen myynti kasvoi kuluneena vuonna peräti 26 prosentilla ja alueen maksutulo oli 20,5 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla on menestyminen sekä kotitalous- että yritysasiakassegmentissä.

"Vakuutuksensa Fenniaan keskittäneiden uusien asiakkaiden määrä ylsi uuteen ennätykseen. Saimme yli 1200 uutta asiakasta ja nettomääräisesti kantamme kasvoi 3,3 prosenttia. Onnistumisen taustalla on konttoreissa tapahtuvan myynnin lisäksi vakuutusedustajien aktiivinen työ sekä hyvä yhteistyö kumppaneidemme Danske Bankin ja autoliikkeiden kanssa", Jääskeläinen sanoo.

Luottamuksen pohjana on asiakkaiden arvostama hyvä palvelu ja tavoitettavuus.

"Fennia sai jo neljäntenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksessa", Jääskeläinen kertoo.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta", Jääskeläinen kertoo.

Digitaalisuus muuttaa markkinaa ja luo tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle

Fennia jatkaa tarjoamiensa vakuutuspalvelujen kehittämistä. Uusimme viime vuoden aikana verkkopalvelumme niin kotitalous, kuin yritysasiakkaillemme. Samalla kolminkertaistimme yritysasiakkaiden verkkosopimusten määrän.

Uutena asiana tarjoamme myös sairastuneelle tai loukkaantuneelle apua klo 7-23 joka päivä. Fennian henkilövakuutusasiakas voi sairauden tai tapaturman kohdatessa ottaa suoraan yhteyttä FenniaHoitajaan, joka antaa neuvoja puhelimitse ja hoitaa keskitetysti ajanvaraukset asiakkaan kannalta parhaiten sopivalle lääkäriasemalle.

Palvelu on myös yritysasiakkaiden käytettävissä esimerkiksi työtapaturmatilanteissa, kun yrityksellä on lakisääteiset tapaturmavakuutukset Fenniassa. FenniaHoitaja tunnistaa asiakkaan tilanteen puhelimessa ja ohjaa asiakkaan suoraan oikeaan hoitoon. Tämä tehostaa hoitoketjua ja edistää nopeaa toipumista.

"Palvelun ennakoituakin innokkaampi vastaanotto vahvistaa sen, että tämän tyyppisille palveluille on selkeästi tarvetta. FenniaHoitaja-palvelu toteutetaan Fennian ja Dextran yhteistyönä," toteaa Jääskeläinen.

"Asiakkaamme haluavat yhä useammin asioida kanssamme verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Olemme ottaneet tämän huomioon haluamatta kuitenkaan heikentää toimivaa yhteyshenkilöjärjestelmäämme. Asiakkaillamme onkin aina mahdollisuus kääntyä myös oman yhteyshenkilönsä puoleen ja saada häneltä asiantuntevaa vakuutuspalvelua", Jääskeläinen sanoo.

"Fennian tapaa ajatella kuvaa myös se, että avasimme uuden konttorin Jyväskylän kävelykadulle, jossa olemme hyvin tavoitettavissa. Uuden konttorin tavoitteena on tuoda konttorimme paremmalle liikepaikalle ja helpottaa siten palvelumme löytymistä. Toisaalta haluamme tarjota niin asiakkaillemme kuin henkilökunnallemme entistä toimivammat tilat neuvotella vakuutuksiin liittyvistä asioista. Edelleen moni haluaa hoitaa asioitaan henkilökohtaisesti ja meillä se on mahdollista", Jääskeläinen kertoo.

"Olemalla läsnä paikallisesti tunnemme asiakkaamme ja markkinat paremmin, jolloin myös paikallinen päätöksenteko on vahvuutemme", Jääskeläinen summaa.

Lisätietoja: aluejohtaja Harri Jääskeläinen, puh.010 503 4611 ja 040 528 0056, Fennian Keskinen alue

Liite: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.