Fennian kotitalousasiakkaiden määrä kasvoi reippaasti Uudellamaalla

Fennian Uudenmaan alueella tuloskehitys oli positiivinen vuonna 2015. Kasvua oli erityisesti kotitalousasiakkuuksissa ja yli 7 000 uutta taloutta valitsi Fennian vakuutusturvan. Huolimatta taloudellisesta tilanteesta, Fennian yrityssegmentissä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen markkinaosuus kasvoi viime vuonna Uudenmaan alueella.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Kotitalousasiakkaiden määrä vahvassa kasvussa

Uudellamaalla uusien kotitalousasiakkaiden määrä kasvoi yli 7 000 asiakkaalla, Fennian Etelä-Suomen kotitaloussegmentin koko asiakaskanta kasvoi viime vuonna yli 4 prosenttia.

"Hyvä yhteistyö Danske Bankin, autoliikkeiden sekä katsastusasemien kanssa edisti kasvua. Tavoitteena on yhdessä kumppaniemme kanssa tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa sekä tarjota palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Olemme iloisia, että yhteistyömme toimii ja palveluistamme ollaan kiinnostuneita, asiakastyytyväisyys, kasvu ja kannattavuus, ovat hyvällä mallilla, kertoo Fennian Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Aho.

Fennian henkilöautojen rekisteröinnit kokonaisuudessaan kasvoivat viime vuonna koko maassa 1,1 prosenttia. Etelä-Suomen kotitalousalueella henkilöautojen rekisteröinnit kasvoivat 1,9 prosenttia. Fennian markkinaosuus henkilöautoissa kasvoi Etelä-Suomessa Uudellamaalla 12,3 prosenttiin.

Uudellamaalla yritykset sopeuttaneet ja selättäneet ongelmia

Vaikka pk-yritysten talousnäkymät ovat syksyn tilanteesta vahvistuneet, piristyminen ei vieläkään näy sellaisten yritysten kohdalla, joilla ei ole tarvetta työllistää. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta Fennian yrityssegmentissä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen markkinaosuus kasvoi viime vuonna Uudenmaan alueella. Kokonaisuutena myynninkehitys oli selvästi positiivinen. Myös yritysajoneuvoissa Fennia kasvatti markkinaosuuttaan Uudellamaalla.

Fennia sai jo neljäntenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa Fennia sijoittui kolmanneksi.

"Erityisen ilahduttavaa on se, että Fennian yritysasiakkaat olivat kaikista tutkimukseen osallistuneista vakuutusyhtiöiden asiakkaista halukkaimpia suosittelemaan omaa vakuutusyhtiötään muille", kiittelee Fennian Etelä-Suomen yrittäjäpalveluista vastaava aluejohtaja Pavel Maksimenko.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito kiinnostavat

"Uudellamaalla varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta. Lisäksi erityisesti yrittäjien henkilöriskeihin varautumisen muotona kasvatimme riskihenkivakuutuksen myyntiä ja maksutuloa", Fennian Etelä-Suomen yritysasiakkaista vastaava aluejohtaja Mikko Lempiäinen kertoo.

Lisätietoja:

Mika Aho, aluejohtaja, mika.aho@fennia.fi, 040 722 0200

Mikko Lempiäinen, aluejohtaja, mikko.lempiainen@fennia.fi, 040 515 8729

Pavel Maksimenko, aluejohtaja, pavel.maksimenko@fennia.fi, 040 648 2903


Liitteet: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.