Fennian Pirkanmaan alueelle merkittävästi uusia yritysasiakkaita

Fennian Pirkanmaan alueen yritysasiakaskanta kasvoi merkittävästi. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta vakuutettavaksemme siirtyi vuonna 2017 melkein 1 400 uutta työntekijää.

– Tämä on vahva tulos. Pirkanmaan alueen taloustilanne on kehittynyt mukavassa myötätuulessa ja on hienoa, että yrittämisen kasvu on siivittänyt myös meidän onnistumistamme ja mahdollisuuksiamme satsata palveluiden kehittämiseen, kertoo Fennian Pirkanmaan alueen aluejohtaja Heikki Tiihonen.

Korvausmenot olivat edellisen vuoden tapaan maltilliset ja näin vuodesta muodostui tuloksellisesti hyvä.

– Toisaalta uusista yritysasiakkuuksista huolimatta maksutulomme hieman laski. Tämä johtui osaltaan sekä yrittäjien oman riskinkantohalukkuuden kasvusta varsinkin lakisääteisten tapaturmavakuutusten osalta sekä kovasta kilpailutilanteesta ja liikennevakuutuksien lainsäädännöllisistä muutoksista, Tiihonen sanoo.

FenniaHoitaja kerää kiitosta päivittäin

FenniaHoitaja on palvelumalli, josta asiakas saa henkilövahingoissa palvelua yhdestä palvelunumerosta vuoden jokaisena päivänä 7-23. FenniaHoitaja neuvoo, varaa ajan lääkärille ja tekee vahinkoilmoituksen. Palvelumme on rakennettu asiakaslähtöisesti ja hyvän kumppanimme Pihlajalinnan kanssa palvelu on hioutunut kiitettävälle tasolle.

– Tästä saamme päivittäin positiivista palautetta. Tämä on malli, jossa asiakas ostaessa todella tietää tuotteen minkä ostaa. Tällainen malli auttaa asiakasta pääsemään välittömästi ja helposti tarpeen mukaiseen hoitoon. Nopeus on tärkeää erityisesti yrittäjälle, Tiihonen kertoo palautteesta.

Tampereen konttori uuteen Postitaloon

Fennian Tampereen konttori muutti joulukuussa uuteen Postitaloon, joka on jalostunut Fennian omistuksessa koko korttelin täyttäväksi kiinteistöksi. Vanhasta Postitalosta purettiin matala siipi ja tilalle nousi uudisosa samaan korkeuteen talon muun rungon kanssa. Uudisosa sisältää kaikkiaan 88 asuinhuoneistoa ja kahdessa alimmassa kerroksessa sijaitsee liiketiloja, joihon Fennia keskitti Tampereen toimintonsa.

Uudesta konttorista löytyvät nyt kaikki Fennia-konsernin palvelut sekä yhteistyökumppani eläkevakuutusyhtiö Elon asiantuntijat. Uuden konttorin suunnittelussa ja toteutuksessa tarjotaan asiakkaille helppo lähestyttävyys ja viihtyisä ympäristö.

– Meillä istutaan asiakkaan kanssa kirjaimellisesti samalla puolen pöytää, kuvaa Tiihonen uutta konttoria.

Fennian vahinkovakuutuksen tulos oli hyvä – vahinkomenot pienenivät

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan hyvä. Yhtiön riskisuhde aleni vahinkomenojen pienentymisestä johtuen.

– Yritysvakuuttamisessa oli murrosvuosi. Panostukset ennakoivaan turvallisuustyöhön yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa ovat vähentäneet selkeästi vahinkoja. Tämä positiivinen kehitys voitiin huomioida myös vakuutusten hinnoittelussa. Asiakkaille myönteinen hintojen tarkistus, erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta, näkyy toisaalta alentuneena maksutulona, kertoo konsernijohtaja Antti Kuljukka.

– Sijoitustuottojen pitkään jatkunut positiivinen kasvu on omalta osaltaan rakentanut yhtiön korkeaa vakavaraisuutta, Kuljukka toteaa.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 394 miljoonaa euroa (417 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 1,5 prosenttiin (2,0 %). Tämän johdosta vastuuvelka ja korvauskulut kasvoivat 52 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat vastuuvelkaa ja korvauskuluja hieman yli 53 miljoonalla eurolla. Nämä vastuuvelkaan tehdyt laskuperustemuutokset paransivat tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 0,3 prosenttiyksikköä. Vertailuvuonna tehdyt laskuperustemuutokset kasvattivat vastuuvelkaa 20 miljoonaa euroa, mikä heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 96,6 prosenttia (100,9 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia ja muita kertaluonteisia eriä aleni ja oli 93,6 prosenttia (94,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 61,4 prosenttia (62,2 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,2 prosenttia (32,5 %).

Sijoitustoiminta              

Fennian sijoitustuotto käyvin arvoin oli 79 miljoonaa euroa (42 milj. euroa) ollen 4,7 prosenttia (2,7 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 59 miljoonaa euroa (17 milj. euroa).

Tietoturvariskeiltä suojautuminen säästää monelta harmilta

Tietoturvariskit ja kyberrikollisuus lisääntyvät ja kehittyvät koko ajan. Kansainvälisten arvioiden mukaan kyberrikollisuuden aiheuttamat kustannukset saattavat nousta maailmanlaajuisesti jopa 6 biljoonaan dollariin vuoteen 2021 mennessä.

Yritys voi varautua tietoturvapoikkeamien aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin tietoturvavakuutuksella. Tiihosen mukaan Fennian tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä. Fennian tietoturvavakuutus tuo yrittäjän avuksi myös Fennian 24h tietoturvapalvelun. Fennian yhteistyökumppaneina palvelussa toimivat Elisa Yritysguru ja kyberturvayritys Nixu.

Tämän hetken trendejä kyberrikollisuudessa ovat tietojenkalastelu ja kryptohaittaohjelmat. Tietojenkalastelussa yritetään tekaistuilla sähköpostiviesteillä houkutella vastaanottaja maksamaan vääriä laskuja tai antamaan yrityksestä tietoja, joita voidaan käyttää sitä vastaan. Suomessakin yleistyvä trendi on huijausyritykset, joissa esimerkiksi yritykseen saatetaan lähettää kiireellinen tilinsiirtopyyntö lomakaudella, jolloin laskuja käsittelee usein kokematon sijainen.

– Aiempina vuosina nämä viestit on ollut helppo tunnistaa esimerkiksi huonon kielen vuoksi, mutta viime vuosina viesteistä on tullut yhä aidomman näköisiä. Huijausyritykset lisääntyvät jatkuvasti, ja edelleen osa onnistuu, sanoo Tiihonen.

Kryptohaittaohjelmia on kehitetty jatkuvasti ja ne ovat rikollisten saatavilla helposti ja edullisesti. Verkkolinkin kautta ladattu tai hakkerin asentama kryptohaittaohjelma voi sulkea koko tietokoneen, ja palvelimille asennettuna tällainen haittaohjelma voi kaataa yrityksen kaikki keskeiset tietojärjestelmät. Viime aikoina on lisäksi yleistynyt louhinta, jossa hakkeri valjastaa esimerkiksi verkkosivustolla vierailleen käyttäjän oman koneen bitcoin-valuutan louhimiseen.

– Kun verkkorikollisuus kehittyy ja keksii nerokkaampia keinoja yritysten kiristämiseen tai tietojen varastamiseen, täytyy tietoturvakäytäntöjen myös kehittyä.

Esimerkiksi ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner on arvioinut, että viime vuonna tietoturvaan käytettiin maailmanlaajuisesti yli 86 miljardia dollaria ja tänä vuonna luku on jo 93 miljardia dollaria. Luvussa ei ole mukana tietoturvaan käytettyjä työtunteja ja rikoshyötyjä.

Älypuhelimet ovat toistaiseksi saaneet olla kohtalaisen turvassa, mutta niissäkin on havaittavissa nousua. Erityinen ongelma ovat päivittämättömät Android-laitteet. Älypuhelinten haittaohjelmat leviävät pääsääntöisesti haitallisten sovellusten kautta, joita voi päätyä asentamaan jos sovelluksen lataa jostain muualta kuin käyttöjärjestelmän virallisesti sovelluskaupasta – tosin haitallisia sovelluksia löytyy niistäkin.

– Kaappaamalla älypuhelimen rikollinen voi saada haltuunsa kaiken sähköpostin sisällön, mistä voi aiheutua merkittävää vahinkoa yrittäjälle ja yrityksille. Sen vuoksi älypuhelimen käyttäjän tulee olla tarkka siitä, mitä ohjelmia puhelimeensa lataa. Terve varovaisuus säästää monelta harmilta. Erityisen tärkeää on pitää puhelimen käyttöjärjestelmän päivitykset ajan tasalla, sanoo Tiihonen.


Lisätietoja:

Heikki Tiihonen, aluejohtaja, heikki.tiihonen@fennia.fi, 0400 251 519

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2017 (pdf)


Fennia - Yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa

Liitteet & linkit