Fennian Pohjoinen alue jatkoi vahvaa tuloskehitystä

Fennian Pohjoisella alueella tuloskehitys jatkui vahvana vuonna 2015. Kotitaloussegmentin erittäin vahva myynnin kehitys edelliseen vuoteen verrattuna siivitti koko alueen maksutulon kasvua. Jo useita vuosia jatkunut heikko yleinen talouskehitys vaikutti viime vuonna ensimmäistä kertaa selvästi negatiivisesti alueen yrityssegmentin maksutulon kehitykseen. 

"Tämä on selvä viesti siitä, ettemme ole immuuni yleiselle taloustilanteelle. Huolimatta kokonaisuutena vahvasta kehityksestä, teemme edelleen kovasti töitä joka päivä, jokaisella osa-alueella säilyttääksemme asiakkaittemme vankan luottamuksen Fenniaan myös tulevina vuosina", Fennian Pohjoisen alueen aluejohtaja Kimmo Hyvärinen toteaa.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Pohjoisella alueella vahva tuloskehitys – silti vuosi 2015 oli kaksijakoinen

Vuosi 2015 oli Fennian Pohjoisella alueella yleisestä pitkään jatkuneesta heikosta talouskehityksestä johtuen kaksijakoinen. Kotitalousasiakasliiketoiminnan maksutulon kasvu oli ennätykselliset 11 prosenttia, mutta yritysasiakasliiketoiminnassa maksutulo pysyi lähes vuoden 2014 tasolla.

"Kotitalousasiakkaissa kykenimme tehostamaan entisestään asiakashankintaamme, jossa Danske Bank -yhteistyöllä oli merkittävä rooli. Vahinkovakuutusmyynti kotitalouksille kasvoi 26,4 prosenttia edellisvuodesta", toteaa Hyvärinen.

Yritysasiakkaissa myynti väheni 9 prosenttia ja maksutulon muutos jäi nollaan. Syynä yrityspuolen vaisuun kehitykseen on pitkittynyt, heikko yleinen taloustilanne, joka heijastuu myös Fennian yritysasiakkaisiin, sekä asiakkaiden omat riskinvalintaan liittyvät tekijät erityisesti hieman suuremmissa yrityksissä.

"Yritysasiakkaamme ovat valmiita kantamaan riskejään entistä enemmän itse ja tämä näkyy erityisesti euromääräisten omavastuuosuuksien korotuksina eri lajeissa ja meille vastaavasti vakuutusmaksutason laskuna", Hyvärinen sanoo.

"Kaksijakoisesta vuodesta huolimatta kokonaisuutena vahinkovakuutusmaksutulomme kasvoi 4,5 prosenttia haastavassa markkinassa. Teimme uudet ennätykset Fenniaan vakuutuksensa keskittäneiden asiakkaiden lukumäärissä niin kotitalous- kuin yrityssegmentissä. Haluankin esittää nöyrät kiitokset kaikille uskollisille asiakkaillemme ja aktiivisille työntekijöillemme", kiittää Hyvärinen.

Fennian Pohjoisella alueella korvattiin viime vuonna asiakkaiden vahinkoja kaikkiaan 20,5 miljoonalla eurolla. Kannattavuuskehitys jatkui positiivisena, vaikkakin maksettujen vahinkojen lukumäärä kasvoi yli 3 prosenttia, ollen seurausta asiakasvolyymien nettokasvusta.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Pohjoisen alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta. Lisäksi erityisesti yrittäjien henkilöriskeihin varautumisen muotona kasvatimme riskihenkivakuutuksen myyntiä ja maksutuloa", Hyvärinen kertoo.

Asiakkaiden suosittelema

Fennia sai jo neljäntenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa Fennia sijoittui kolmanneksi.

Suojaa omaisuutesi varkailta

Tilastokeskuksen mukaan omaisuusrikoksia tehtiin 236 000 vuonna 2015. Vaikka määrä laski hieman edellisvuodesta, tarkoittaa se edelleen yli 600 omaisuusrikosta päivässä. Omaisuusrikoksella tarkoitetaan muun muassa murtoja, varkauksia ja näpistyksiä.

Lomakausien lähestyessä myös asuntovarkaudet yleistyvät, kun kodit jäävät tyhjiksi lomamatkan ajaksi. Hyvärinen muistuttaa, että tyhjilleen jäänyt asunto on houkutteleva kohde.

"Yritä saada koti näyttämään asutulta. Sovi vaikka naapurin kanssa lumenluonnista tai nurmikon leikkaamisesta. Huolehdi oven murtoturvallisuudesta. Myös turvapalvelu, kameravalvonta ja murtohälytin pitävät varkaat etäällä. Muista ilmoittaa niistä näkyvällä merkillä", Hyvärinen vinkkaa.

Polkupyörävarkauksien määrä on lisääntynyt viime vuosina pyöräilyn suosion myötä. Polkupyörä kannattaa suojata hyvin varkauden varalta, niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Pyöräilijän on hyvä muistaa, että pyöriä varastetaan myös talvella. Moni pyöränomistaja huomaa varkauden vasta keväällä, kun pyöräilykausi alkaa ja pyörää etsitään varastosta.

"Pyörä kannattaa lukita rungosta hyvällä lukolla. Ota aina myös pyörän tiedot ylös ja valokuvaa pyörä, se helpottaa jäljittämistä", Hyvärinen sanoo.

Lisätietoja: aluejohtaja Kimmo Hyvärinen, puh. 010 503 3192, Fennian Pohjoinen alue

Liite: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.