Fennian vahinkovakuutuksen tulos oli hyvä – vahinkomenot pienenivät

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan hyvä. Yhtiön riskisuhde aleni vahinkomenojen pienentymisestä johtuen.

– Yritysvakuuttamisessa oli murrosvuosi. Panostukset ennakoivaan turvallisuustyöhön yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa ovat vähentäneet selkeästi vahinkoja. Tämä positiivinen kehitys voitiin huomioida myös vakuutusten hinnoittelussa. Asiakkaille myönteinen hintojen tarkistus, erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta, näkyy toisaalta alentuneena maksutulona, kertoo konsernijohtaja Antti Kuljukka.

– Sijoitustuottojen pitkään jatkunut positiivinen kasvu on omalta osaltaan rakentanut yhtiön korkeaa vakavaraisuutta, Kuljukka toteaa.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 394 miljoonaa euroa (417 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 1,5 prosenttiin (2,0 %). Tämän johdosta vastuuvelka ja korvauskulut kasvoivat 52 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat vastuuvelkaa ja korvauskuluja hieman yli 53 miljoonalla eurolla. Nämä vastuuvelkaan tehdyt laskuperustemuutokset paransivat tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 0,3 prosenttiyksikköä. Vertailuvuonna tehdyt laskuperustemuutokset kasvattivat vastuuvelkaa 20 miljoonaa euroa, mikä heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 96,6 prosenttia (100,9 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia ja muita kertaluonteisia eriä aleni ja oli 93,6 prosenttia (94,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 61,4 prosenttia (62,2 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,2 prosenttia (32,5 %).

Sijoitustoiminta              

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 79 miljoonaa euroa (42 milj. euroa) ollen 4,7 prosenttia (2,7 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 59 miljoonaa euroa (17 milj. euroa).

Tulos

Yhtiön liikevoitto oli 61,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan. Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti vertailuvuotta suuremmat sijoitusten myyntivoitot. Vertailuvuoden vakuutusteknistä tulosta rasitti lisäksi vastuuvelkaperusteiden muutos, joka pienensi liikevoittoa 20 miljoonalla eurolla.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 30 miljoonalla eurolla 312 miljoonaan euroon (281 milj. euroa).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2017 keskimäärin 892 henkilöä (935).

– Fennia-konsernin yhtiöt ovat hyvässä kunnossa ja vakavaraisuus on vahva. Voimme tarjota nykyisille ja uusille asiakkaillemme entistä parempaa palvelua, toteaa Kuljukka Fennian vision mukaisista tavoitteista.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Antti Kuljukka, puh. 010 503 6600
viestintäjohtaja Eliisa Anttila, puh. 010 503 6961, 050 598 9769


Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2017 (pdf)

Fennia – Yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa

Liitteet & linkit