Fennian vahinkovakuutusyhtiön tulos oli hyvä – Etelä-Suomen alue houkutti uusia yrittäjiä asiakkaikseen

Uusia yrityksiä tuli Fennian asiakkaaksi Etelä-Suomen alueella lähes 200 ja uusia yrittäjiä 1370.

– Kannattavuutemme Fennian Etelä-Suomen alueella on parantunut, koska onnistuimme asiakkaidemme kanssa riskienhallintatoimenpiteissä, sanoo Fennian Etelä-Suomen alueen yritysasiakkuuksista vastaava aluejohtaja Mikko Lempiäinen.

– Saimme hienosti uusia kotitalousasiakkaita Etelä-Suomen alueella. Oman aktiivisuuden ja osaamisen lisäksi taustalla on tärkeä yhteistyö Danske Bankin, autoliikkeiden ja Fennian edustajaverkoston kanssa. Yhteistyökumppaniemme kanssa tuotamme palveluja ajasta ja paikasta riippumatta, kiittelee Lempiäinen.

– Yrittäjäasiakkaat luottavat vahvasti Fenniaan. Viime vuonna yli 1 370 uutta yrittäjää valitsi vakuutusyhtiö-kumppanikseen Fennian. Tästä voimme kiittää myös pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme Suomen Yrittäjiä ja Eloa, kertoo Fennian Etelä-Suomen alueen yrittäjäasiakkaista vastaava aluejohtaja Pavel Maksimenko.

FenniaHoitaja ja AutoApu 24h keräävät kiitosta päivittäin

FenniaHoitaja on palvelumalli, josta asiakas saa henkilövahingoissa palvelua yhdestä palvelunumerosta vuoden jokaisena päivänä 7–23. FenniaHoitaja neuvoo, varaa ajan lääkärille ja tekee vahinkoilmoituksen. Palvelumme on rakennettu asiakaslähtöisesti ja hyvän kumppanimme Pihlajalinnan kanssa palvelu on hioutunut kiitettävälle tasolle.

Fennian Autoapu 24h puolestaan auttaa asiakasta, kun auton kanssa tulee ongelmia. Palvelu auttaa matkanjatkumisen järjestämisessä, hinauksen tilaamisessa ja arvioi pikakorjauksen mahdollisuuden. Näin asiakas saa nopeasti apua ja pääsee jatkamaan arkeaan.

– Näistä palveluista saamme päivittäin positiivista palautetta. Tämä on malli, jossa asiakas ostaessa todella tietää tuotteen minkä ostaa. FenniaHoitaja ja AutoApu 24h tuovat avun tarvittavan avun jo paikan päälle. Nopeus on asiakkaalle erityisen tärkeää, Lempiäinen kertoo palautteesta.

Fennian vahinkovakuutuksen tulos oli hyvä – vahinkomenot pienenivät

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan hyvä. Yhtiön riskisuhde aleni vahinkomenojen pienentymisestä johtuen.

– Yritysvakuuttamisessa oli murrosvuosi. Panostukset ennakoivaan turvallisuustyöhön yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa ovat vähentäneet selkeästi vahinkoja. Tämä positiivinen kehitys voitiin huomioida myös vakuutusten hinnoittelussa. Asiakkaille myönteinen hintojen tarkistus, erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta, näkyy toisaalta alentuneena maksutulona, kertoo konsernijohtaja Antti Kuljukka.

– Sijoitustuottojen pitkään jatkunut positiivinen kasvu on omalta osaltaan rakentanut yhtiön korkeaa vakavaraisuutta, Kuljukka toteaa.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 394 miljoonaa euroa (417 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 1,5 prosenttiin (2,0 %). Tämän johdosta vastuuvelka ja korvauskulut kasvoivat 52 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat vastuuvelkaa ja korvauskuluja hieman yli 53 miljoonalla eurolla. Nämä vastuuvelkaan tehdyt laskuperustemuutokset paransivat tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 0,3 prosenttiyksikköä. Vertailuvuonna tehdyt laskuperustemuutokset kasvattivat vastuuvelkaa 20 miljoonaa euroa, mikä heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 96,6 prosenttia (100,9 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia ja muita kertaluonteisia eriä aleni ja oli 93,6 prosenttia (94,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 61,4 prosenttia (62,2 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,2 prosenttia (32,5 %).

Sijoitustoiminta              

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 79 miljoonaa euroa (42 milj. euroa) ollen 4,7 prosenttia (2,7 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 59 miljoonaa euroa (17 milj. euroa).

Tietoturvariskeiltä suojautuminen säästää monelta harmilta

Tietoturvariskit ja kyberrikollisuus lisääntyvät ja kehittyvät koko ajan. Kansainvälisten arvioiden mukaan kyberrikollisuuden aiheuttamat kustannukset saattavat nousta maailmanlaajuisesti jopa 6 biljoonaan dollariin vuoteen 2021 mennessä.

Yritys voi varautua tietoturvapoikkeamien aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin tietoturvavakuutuksella. Lempiäisen mukaan Fennian tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä. Fennian tietoturvavakuutus tuo yrittäjän avuksi myös Fennian 24h tietoturvapalvelun. Fennian yhteistyökumppaneina palvelussa toimivat Elisa Yritysguru ja kyberturvayritys Nixu.

Tämän hetken trendejä kyberrikollisuudessa ovat tietojenkalastelu ja kryptohaittaohjelmat. Tietojenkalastelussa yritetään tekaistuilla sähköpostiviesteillä houkutella vastaanottaja maksamaan vääriä laskuja tai antamaan yrityksestä tietoja, joita voidaan käyttää sitä vastaan. Suomessakin yleistyvä trendi on huijausyritykset, joissa esimerkiksi yritykseen saatetaan lähettää kiireellinen tilinsiirtopyyntö lomakaudella, jolloin laskuja käsittelee usein kokematon sijainen.

– Aiempina vuosina nämä viestit on ollut helppo tunnistaa esimerkiksi huonon kielen vuoksi, mutta viime vuosina viesteistä on tullut yhä aidomman näköisiä. Huijausyritykset lisääntyvät jatkuvasti, ja edelleen osa onnistuu, sanoo Lempiäinen.

Kryptohaittaohjelmia on kehitetty jatkuvasti ja ne ovat rikollisten saatavilla helposti ja edullisesti. Verkkolinkin kautta ladattu tai hakkerin asentama kryptohaittaohjelma voi sulkea koko tietokoneen, ja palvelimille asennettuna tällainen haittaohjelma voi kaataa yrityksen kaikki keskeiset tietojärjestelmät. Viime aikoina on lisäksi yleistynyt louhinta, jossa hakkeri valjastaa esimerkiksi verkkosivustolla vierailleen käyttäjän oman koneen bitcoin-valuutan louhimiseen.

– Kun verkkorikollisuus kehittyy ja keksii nerokkaampia keinoja yritysten kiristämiseen tai tietojen varastamiseen, täytyy tietoturvakäytäntöjen myös kehittyä.

Esimerkiksi ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner on arvioinut, että viime vuonna tietoturvaan käytettiin maailmanlaajuisesti yli 86 miljardia dollaria ja tänä vuonna luku on jo 93 miljardia dollaria. Luvussa ei ole mukana tietoturvaan käytettyjä työtunteja ja rikoshyötyjä.

Älypuhelimet ovat toistaiseksi saaneet olla kohtalaisen turvassa, mutta niissäkin on havaittavissa nousua. Erityinen ongelma ovat päivittämättömät Android-laitteet. Älypuhelinten haittaohjelmat leviävät pääsääntöisesti haitallisten sovellusten kautta, joita voi päätyä asentamaan jos sovelluksen lataa jostain muualta kuin käyttöjärjestelmän virallisesti sovelluskaupasta – tosin haitallisia sovelluksia löytyy niistäkin.

– Kaappaamalla älypuhelimen rikollinen voi saada haltuunsa kaiken sähköpostin sisällön, mistä voi aiheutua merkittävää vahinkoa yrittäjälle ja yrityksille. Sen vuoksi älypuhelimen käyttäjän tulee olla tarkka siitä, mitä ohjelmia puhelimeensa lataa. Terve varovaisuus säästää monelta harmilta. Erityisen tärkeää on pitää puhelimen käyttöjärjestelmän päivitykset ajan tasalla, sanoo Maksimenko.


Lisätietoja:

Mikko Lempiäinen, aluejohtaja, mikko.lempiainen@fennia.fi, 040 515 8729

Pavel Maksimenko, aluejohtaja, pavel.maksimenko@fennia.fi, 040 648 2903


Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2017 (pdf)


Fennia - Yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa

Liitteet & linkit