Fennias och Fennia Livs delårsrapport den 30 juni 2014

Fennia

– Resultatet för skadeförsäkringens basverksamhet förbättrades enligt målsättningen, säger Fennias vd Antti Kuljukka. Dessutom bidrog placeringsverksamhetens goda resultat till att rörelsevinsten förbättrades. Den allmänna ekonomiska osäkerheten och situationen för företagsverksamheten i Finland lär dock påverka hela årets resultat, påpekar Kuljukka.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias premieinkomst från direktförsäkringen ökade under början av året med 4,0 procent och var 290 miljoner euro (279 mn euro). Bolagets totalkostnadsprocent var 101,4 procent (108,4 %). Skadekvoten var 75,7 procent (83,9 %) och driftskostnadsprocenten 25,8 procent (24,4 %).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 3,6 procent (5,2 % 12/2013). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 1 492 miljoner euro (1 383 mn euro 12/2013).

Bolagets rörelsevinst var 59 miljoner euro (7 mn euro). Solvenskapitalet var 523 miljoner euro (491 mn euro 12/2013). Solvensprocenten (solvenskapitalet i förhållande till intäkterna av premieinkomsten) var 133,4 procent (125,9 % 12/2013).

Fennia Liv

– Den långsiktiga utvecklingen av kapitalförvaltningsverksamheten och byggandet av partnernätverk har lett till en kraftig tillväxt i premieinkomsten, konstaterar Fennia Livs vd Seppo Rinta. Vi fortsätter att växa inom pensionsförsäkringar för företag. Kännedom om betydelsen av personrisker har ökat, och försäljningen av risklivförsäkringar ökar i och med efterfrågan och säljarbetet. Vidare har bolagets goda solvensställning möjliggjort resultatinriktad risktagning inom placeringsverksamheten, fortsätter Rinta.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs premieinkomst under början av året var 67 miljoner euro (49 mn euro).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 4,1 procent (5,2 % 12/2013). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 705 miljoner euro (693 mn euro 12/2013). Dessutom uppgick de medel som utgör täckning för fondförsäkringar till 444 miljoner euro (398 mn euro 12/2013).

Fennia Livs driftskostnader var 6,2 miljoner euro (5,7 mn euro).

Fennia Livs rörelsevinst var 11 miljoner euro (16 mn euro). Solvenskapitalet var 156 miljoner euro (137 mn euro 12/2013) och solvensnivån 23,5 procent (21,0 % 12/2013).

Bilagor:
Fennias resultatanalys och nyckeltal 30.6.2014 (pdf)
Fennia Livs resultatanalys och nyckeltal 30.6.2014 (pdf)

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.