Henki-Fennialla hyvä tulos

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian liiketoiminnan tuotot kuormitustulolla mitattuna kasvoivat edellisestä vuodesta ja yhtiön liikekustannussuhde parani edellisiä vuosia alemmalle tasolle.

– Vakuutussäästöjen määrä kasvoi, vaikka kokonaismaksutulo oli edellistä vuotta selvästi alempi johtuen etenkin sijoitussidonnaisten vakuutusten heikommasta myynnistä. Sijoitustoiminnan tuotot olivat alhaiset pitkään matalana pysyneen korkotason vuoksi, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Alexander Schoschkoff.

Vakuutustoiminta

Henki-Fennian kokonaismaksutulo jälleenvakuuttajien osuutta vähentämättä laski ja oli 166,7 miljoonaa euroa (207,1 milj. euroa). Liiketoiminnan tuotot kuormitustulolla mitattuna kasvoivat kuitenkin 16,9 miljoonaan euroon (15,3 milj. euroa).

Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 132,2 miljoonaa euroa (170,2 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 34,4 miljoonaa euroa (36,8 milj. euroa). Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo laski 126,9 miljoonaan euroon (165,0 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta oli 76 prosenttia (80 %). Maksutulo jatkuvamaksuisista vakuutuksista oli 53,9 miljoonaa euroa (57,0 milj. euroa) ja sen osuus kokonaismaksutulosta oli 32 prosenttia (28 %).

Maksetut korvaukset kasvoivat 104,4 miljoonaan euroon (90,7 milj. euroa). Takaisinostoja oli 47,4 miljoonaa euroa (40,4 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 5,5 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 36,2 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyys summia 11,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa).

Liikekulut olivat 14,8 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). Yhtiön liikekustannussuhde oli 92,1 prosenttia (94,8 %).

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 24,8 miljoonaa euroa (30,5 milj. euroa), ollen 3,3 prosenttia (4,3 %) sijoitetulle pääomalle.

Sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 767 miljoonaa euroa (756 milj. euroa).

Tulos

Yhtiön liikevoitto oli 22,3 miljoonaa euroa (12,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 20,4 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa). Yhtiö on siirtänyt tilikauden tuloksesta tuleviin lisäetuihin 3,8 miljoonaa euroa ja purkanut aiemmin tehtyä korkotäydennystä 11 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden tuloksesta siirrettiin vastuuvelkaan korkotäydennystä 20 miljoonaa euroa. Korkotäydennysvastuu oli vuoden lopussa 125 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2017 keskimäärin 52 henkilöä (53).

Fennia Varainhoito Oy

Yhtiön kannattavuus parani tilikauden aikana. Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 Milj. euroa). Yhtiön oma pääoma kasvoi ollen tilikauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Yhtiön vakavaraisuus oli tilikauden lopussa hyvä.

– Fennia Varainhoidon hallinnoima konsernin ulkopuolinen asiakasvarallisuus kasvoi. Alhainen korkotaso ja kalliisti hinnoiteltu osakemarkkina ohjasivat sijoittajien kiinnostusta kiinteistösijoittamiseen, uudet pääomat kohdistuivat pääosin täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoon sekä uuteen Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontteihin, jossa sijoituksista tehdään valtaosin toimitilatontteihin, toteaa Fennia Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Eero Eriksson.

Fennia Varainhoidon hallinnoitavaksi siirrettiin vuoden 2017 aikana konsernin sijoitusomaisuutta. Tämän johdosta konsernin sisäinen asiakasvarallisuus kasvoi 2,6 miljardiin euroon.

– Suomen talouden myönteisen kehityksen odotetaan heijastuvan Henki-Fennian liiketoimintaan ja viime vuonna toteutetun Fennian konsernirakenteen muutoksen arvioidaan edistävän yhtiön tuotteiden myyntiä. Toisaalta alkuvuoden pääomamarkkinoiden hermoilun odotetaan jatkuvan vuoden aikana ja lisäksi vallitseva alhainen korkotaso vaikuttaa myös kuluvan vuoden sijoitustoiminnan tulokseen, toteaa Schoschkoff vuoden 2018 tulevaisuudennäkymistä.

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2017 (pdf)


Lisätietoja:

Henki-Fennia, toimitusjohtaja Alexander Schoschkoff, puh. 010 503 6222

Fennia Varainhoito Oy, toimitusjohtaja Eero Eriksson puh. 010 503 5245

Fennia – Yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa

Liitteet & linkit