Henki-fennian maksutulo uuteen ennätykseen

(Tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia kasvatti maksutuloaan edellisestä vuodesta. Sijoitustoiminnan riskitasoa alennettiin alhaisena pysyneen korkotason ja markkinan epävarmuuden vuoksi. 

-Kun Varainhoitovakuutuksien myyntivolyymi pysyi korkealla tasolla ja yritysten ottamien henkilövakuutuksien maksutulo kasvoi, saavutti Henki-Fennia viidennen kerran peräkkäin uuden maksutuloennätyksensä. Kannattavuuskehitys oli hyvä, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta.

Vakuutustoiminta

Henki-Fennian kokonaismaksutulo jälleenvakuuttajien osuutta vähentämättä kasvoi 207,1 miljoonaan euroon (199,8 milj. euroa).

Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 170,2 miljoonaa euroa (165,4 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 36,8 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa).

Yritysten ottamien eläkevakuutuksien maksutulo kasvoi edelleen, vaikka yksilöllisten eläke-vakuutuksien maksutulo on ollut laskussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo kasvoi 165,0 miljoonaan euroon (158,3 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta oli 80 prosenttia (79 %).  Maksutulo jatkuvamaksuisista vakuutuksista oli 57,0 miljoonaa euroa (52,9 milj. euroa) ja sen osuus kokonaismaksutulosta oli 28 prosenttia (26 %).

Maksetut korvaukset kasvoivat 90,7 miljoonaan euroon (83,2 milj. euroa). Takaisinostoja oli 40,4 miljoonaa euroa (30,6 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 6,4 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 34,6 miljoonaa euroa (33,7 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyys summia 5,1 miljoonaa euroa (11,5 milj. euroa).

Liikekulut olivat 14,0 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa). Yhtiön liikekustannussuhde oli 94,8 prosenttia (100,8 %), kun otetaan mukaan sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteina olevien rahastojen palkkiotuotot.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 30,5 miljoonaa euroa (34,7 milj. euroa), ollen 4,3 prosenttia (5,0 %) sijoitetulle pääomalle.

Sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 756 miljoonaa euroa (749 milj. euroa).

Tulos

Yhtiön liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Yhtiö on siirtänyt tuloksesta vastuuvelkaan korkotäydennystä tilivuoden lopussa 20 miljoonaa euroa (70 milj. euroa). Korkotäydennysvastuu oli vuoden lopussa 136 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 53 henkilöä (54).

Varainhoito

Fennia Varainhoito Oy paransi kannattavuuttaan edelleen ja yhtiön hallinnoima asiakasvarallisuus kasvoi. Yhtiön vakavaraisuus oli tilikauden lopussa hyvä.

Alhainen korkotaso ja heiluva osakemarkkina ohjasi sijoittajien kiinnostusta kiinteistösijoittamiseen, uudet pääomat kohdistuivat suurelta osin toimitilakiinteistöihin sijoittavaan rahastoon. Myös hallinnoitava arvopaperivarallisuus lisääntyi viime tilikaudella.

Vuoden 2017 näkymät

Talouden elpyminen ja maltilliset korkotason liikkeet toisivat tarvittavaa vakautta ja uskoa talouteen.

Riskihenkivakuutuksen ja yritysten eläkevakuutuksien markkina pysynee vakaana, mutta sijoitusvakuutusmarkkina on herkkä toimintaympäristön muutoksille. 

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2016 (PDF)

Lisätietoja:

Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta, puh. 010 503 7908

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.