HENKI-FENNIAN MAKSUTULO VUODELTA 2014 NOUSI UUTEEN ENNÄTYKSEEN

(Tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vuosi 2014 oli monin tavoin positiivinen ja yhtiön tulos oli hyvä.

Maksutulo ja myynti kasvoivat ennätyksellisesti. Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla kasvusta huolimatta.

- Henki-Fennian voimakkaan kasvun taustalla on yhtiön kyky ja mahdollisuus ei-pankkisidonnaisena henkivakuutusyhtiönä tarjota varainhoitovakuutuspalvelua useille suomalaisille varainhoitajille, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta.

Vakuutustoiminta

Henki-Fennian maksutulo kasvoi yli 60 prosenttia 152,5 miljoonaan euroon (94,5 milj. euroa). Kokonaismaksutulolla mitattuna Henki-Fennian markkina-asema vahvistui merkittävästi.

Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 124,6 miljoonaa euroa (65,6 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 27,9 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa). Yritysten ottamien eläkevakuutuksien maksutulo kasvoi, vaikka yksilöllisten eläkevakuutuksien maksutulo on ollut laskussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo kasvoi 109,8 miljoonaan euroon (53,4 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta nousi 72 prosenttiin (57 %).

Maksetut korvaukset alenivat 77,5 miljoonaan euroon (84,2 milj. euroa). Takaisinostoja oli vertailuvuotta vähemmän ja niiden osuus maksetuista korvauksista oli 27,7 miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 7,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 32,2 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyyssummia 5,4 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa).

Liikekulut nousivat 11,9 miljoonaan euroon (10,6 milj. euroa). Liikekulujen noususta on lähes puolet aiheutunut liiketoiminnan volyymin kasvusta ja siihen panostamisesta ja muu kulujen nousu on syntynyt pääosin ennakoidusti kasvaneista tietojärjestelmiin liittyvistä menoista ja poistoista mukaan lukien Solvenssi II:een valmistautuminen. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteina olevien rahastojen palkkiotuotot huomioon ottaen yhtiön liikekulusuhde oli 108,8 prosenttia (105,6 %).

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 49,6 miljoonaa euroa (32,6 milj. euroa) eli 7,4 prosenttia (5,2 %) sijoitetulle pääomalle. Sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 721 miljoonaa euroa (693 milj. euroa).

Tulos ja vakavaraisuus

Yhtiön kokonaistulos nousi 29,7 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).

Yhtiön toimintapääoma kasvoi 152,0 miljoonaan euroon (129,0 milj. euroa) ja vakavaraisuuspääoma 160,6 miljoonaan euroon (136,8 milj. euroa). Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuus on hyvällä tasolla, vakavaraisuusaste nousi 23,4 prosenttiin (21,0 %).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 50 henkilöä (50).

Varainhoito

Fennia Varainhoidon vuosi 2014 oli edelleen liiketoiminnan kehittämisen aikaa ja yhtiö toi markkinoille toimitiloihin sijoittavan Fennica Toimitilat I -rahaston. Fennia Varainhoidon kannattavuus parantui suunnitellusti. Yhtiön hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä oli vuoden lopussa 193 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 näkymät

Yhtiön tulevaisuuden näkymiä varjostaa Euroopan ja maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden lisäksi suomalaisten yrittäjien ja pk-yritysten suhdannenäkymien heikkous. Markkinoiden heiluntaa lisää myös talouden suhdanteiden eritahtisuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan talousalueiden välillä. Kasvaneesta volatiliteetista huolimatta osakkeiden ja yrityslainojen tuotto voi muodostua kohtuulliseksi vuoden 2015 aikana.

- Henki-Fennian sijoitustoiminnan tuottoon vaikuttaa vuoden 2015 aikana myös Solvenssi II -säätelykehikkoon siirtyminen. Nykyistä sijoitustoiminnan riskitasoa ei voitane säilyttää ja tämä laskee
myös sijoitustoiminnan tuotto-odotusta, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta

Liitteet:
tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2014 (pdf)

Lisätietoja:
Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta, puh. 010 503 7908

Henki-Fennia
Henki-Fennia on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö 100 prosentin omistusosuudella. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Fennia Varainhoito Oy, jonka yhtiö omistaa 100 prosenttisesti.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.