Kotitalousasiakkaiden määrä kasvoi entisestään Uudellamaalla

Fennian Etelä-Suomen alueen kotitaloussegmentin asiakaskanta kehittyi viime vuonna hyvin. Uusien kotitalousasiakkaiden määrä kasvoi hienosti yli 7000 asiakkaalla. Yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen markkinaosuus kasvoi viime vuonna Uudenmaan alueella yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Fennian osuus uusien autojen rekisteröinneistä kasvoi 11,9 %:iin koko maassa.

Kaiken kaikkiaan positiivisen kasvun takana on hyvä yhteistyö Danske Bankin, autoliikkeiden sekä Fennian edustajaverkoston kanssa.

– Kotitalousasiakkaiden kasvu sekä kannattavuus ovat hyvällä tasolla ja hyvien yhteistyökumppanuuksien kanssa saamme tuotettua asiakkaillemme palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Tästä osoituksena on, että palveluistamme ollaan kiinnostuneita ja asiakkaiden antama palaute on hyvää, kertoo Fennian Etelä-Suomen aluejohtaja Jarkko Mattinen.

Yritykset sopeuttaneet ja selättäneet ongelmia Uudellamaalla

Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta asiakasyritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen markkinaosuus kasvoi viime vuonna Uudenmaan alueella. Kokonaisuutena vahinkovakuutuksen myynninkehitys oli selvästi positiivinen. Kovassa kilpailussa Fennia menestyi yhdessä kumppaneittensa kanssa hyvin.

Fennia sai jo viidentenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

— Erityisen ilahduttavaa on se, että Fennian yritysasiakkaat olivat kaikista tutkimukseen osallistuneista vakuutusyhtiöiden asiakkaista halukkaimpia suosittelemaan omaa vakuutusyhtiötään muille, tästä haluamme kiittää erityisesti osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaamme, Etelä-Suomen yrityssegmentin vastaavat aluejohtajat Mikko Lempiäinen ja Pavel Maksimenko kertovat.

Fennian operatiivinen tulos oli hyvä

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian operatiivinen tulos parani vuonna 2016. Vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön riskisuhde aleni.

Yhtiön liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (87,9 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon vaikuttivat merkittävästi sijoitusten myyntivoitot. Vakuutusteknistä tulosta rasitti vastuuvelkaperusteiden muutos, joka pienensi liikevoittoa 20 miljoonalla eurolla (7 milj. eurolla). Muilta osin vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan.

– Fennian onnistuneiden kumppanuuksien avulla on voitu tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa, kohdata asiakas siellä, missä se on hänelle luontevinta ja tarjota vahingosta selviytymisen palveluja, kun tilanne sitä vaatii. Vuosia jatkunut hyvä yhteistyö Danske Bankin kanssa on tuonut meille yhteisiä asiakkuuksia ja terveydenhoidon sekä korjausyritysten kanssa tarjoamme asiantuntevaa ja nopeaa apua vahinko-, sairaus- tai tapaturmatapauksissa, kertoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 417 miljoonaa euroa (429 milj. euroa).

Ensivakuutuksen maksutulo aleni 417,0 miljoonaan euroon (429,0 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,0 prosenttiin (2,4 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 30 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat korvauskuluja 10 miljoonalla eurolla. Nämä kertaluontoiset erät heikensivät tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä. Vertailuvuoden korvauskuluihin sisältyi kertaluonteista vastuuvelkakasvua 7 miljoonaa euroa, joka heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä. 

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 100,9 prosenttia (98,5 %). Yhtiön operatiivinen yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 94,7 prosenttia (96,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 62,2 prosenttia (65,9 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,5 prosenttia (30,9 %).

Sijoitustoiminta               

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 42 miljoonaa euroa (59 milj. euroa) ollen 2,7 prosenttia (3,9 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 17 miljoonaa euroa (95 milj. euroa).

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2016 (pdf)

Lisätietoja:

Jarkko Mattinen, aluejohtaja, jarkko.mattinen@fennia.fi, 040 574 5518

Mikko Lempiäinen, aluejohtaja, mikko.lempiainen@fennia.fi, 040 515 8729

Pavel Maksimenko, aluejohtaja, pavel.maksimenko@fennia.fi, 040 648 2903

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.