Läntisellä alueella positiivinen tulos

Haasteellisista ajoista huolimatta Fennia pystyi Läntisellä alueella orastavaan kasvuun. Fennia rekrytoi Vaasaan lisää työntekijöitä palvelemaan asiakkaita valtakunnallisesti.

"Saimme vuoden 2015 aikana yli 3 000 uutta henkilöasiakasta, joista yli puolet keskitti asiakkuutensa kokonaisuudessaan Fenniaan", sanoo läntisen alueen aluejohtaja Stefan Talus

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Maksutulo kasvoi myös Fennian Läntisellä alueella

Vahinkovakuutuksen maksutulo kehittyi hieman Läntisellä alueella. Maksutulo kasvoi 2,2 prosentilla edellisvuodesta ja oli 63,8 miljoonaa euroa. Yrityssegmentin osalta maksutulon kasvu oli 1,6 prosenttia ja kotitaloussegmentin maksutulo kasvoi 3 prosenttia.

"Ottaen huomioon koko Suomen taloudellisen tilanteen, olen tyytyväinen saavutettuun tasoon", sanoo Talus.

Läntisen alueen asiakkaille maksettiin korvauksia noin 33,6 miljoonaa euroa, kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.

"Alkuvuonna tapahtuneet monet isohkot vahingot ennustivat vaikeaa vuotta, mutta kesän jälkeen tilanne kuitenkin rauhoittui ja koko vuoden vahinkomenokehitys oli odotettua parempi", Talus sanoo.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Läntisen alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta", Talus kertoo.

Fennia työllistää monipuolisesti Vaasassa

Vaasan konttori palvelee sekä kotitalous- että yritysasiakkaita, ja konttorin lisäksi Vaasaan on keskitetty Fennian korvauspalvelutoimintoja, jotka toimivat neljällä paikkakunnalla Suomessa. Vaasan toimipisteeseen rekrytoidaan alkuvuonna merkittävä määrä uusia työntekijöitä. Korvauspalveluiden lisäksi Vaasassa toimii Fennian valtakunnallinen puhelin - ja verkkopalvelu.

"Korvauspalveluiden keskittäminen on tehostanut vahinkojen käsittelyaikoja, mikä mahdollistaa paremman ja nopeamman palvelun. Vaasassa meillä on todella hyvin toimiva organisaatio, ja asiakkaat saavat laadukasta asiakaspalvelua molemmilla kotimaisilla kielillä", Talus sanoo.

Asiakkaiden suosittelema

Fennia sai jo neljäntenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa Fennia sijoittui kolmanneksi.

Lisätietoja: Aluejohtaja Stefan Talus, puh. 010 503 2607 ja 040 178 4648, Fennian Läntinen alue

Liite: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.