Uusi Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit aloitti toimintansa

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on ensimmäinen suomalainen pääasiassa toimitilatontteihin sijoittava rahasto.

Fennica Tontit -rahasto on virallisesti aloittanut toimintansa 12.9.2017. Rahaston ensimmäinen merkintäajankohta oli 29.9.2017, jolloin Rahasto sai n. 30 miljoonan euron varat ja teki sijoituksia yhteensä 14,5 miljoonan euron arvosta kahteen ensimmäiseen rakennettuun tonttiin Helsingin ja Tampereen keskustassa. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin "vakuutusyhtiön viisaudella". Fennia Varainhoito Oy:n ensimmäinen rahasto, ESR Fennica Toimitilat I, on toiminut kohta neljä vuotta ja sen taseessa on tällä hetkellä jo 29 kiinteistöä.

"Totesimme, että monella kiinteistönomistajalla on tarve rahoittaa eri toimintojaan ja siihen soveltuu mainiosti passiivisesti maassa kiinni olevat varat. Samalla loimme sijoittajille vakaata kassavirtaa tuottavan sijoituskohteen", kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

Vakaata kassavirtaa tuovat jopa 100 vuoden mittaiset inflaatioon sidotut vuokrasopimukset. "Valitsimme sijoitusmuodoksi erikoissijoitusrahaston, jolloin voimme tehdä pitkäjänteistä järkevää sijoitustoimintaa ja samalla tarjota sijoittajille mahdollisuuden lisätä sijoituksiaan tai poistua rahastosta joustavasti", jatkaa Rantala. Tuote sopii sekä suursijoittajille että myös pienemmille, kiinteistötuottoihin hajauttaville sijoittajille. Minimimerkintä rahastoon on 10 000 euroa. Rahasto tehostaa toimintaansa vieraalla pääomalla (tavoite 40 – 50 %) Vuosittainen rahastotason tuottotavoite ilman arvonmuutoksia on 5 – 6 %.

Pääosa sijoituksista tehdään strategian mukaisiin toimitilatontteihin. Myös asuintontteja on mahdollista ostaa hajauttamaan salkkua, kuitenkin enintään 30 % koko rahaston arvosta. Rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa tonttisijoitusten lisäksi myös sijoitukset tontteihin liittyviin tai kokonaan erillisiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, joiden avulla on tarkoitus osaltaan hallita rahaston likviditeettiä sen sijoituskysynnän mukaisesti.

"Ensimmäiset tonttisijoitukset ovat hyvä esimerkki siitä, millaisia sijoituksia rahaston on tarkoitus jatkossakin tehdä", toteaa Fennica Tontit rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

"Rahastolla näyttäisi olevan merkittävää sijoittajakysyntää, mutta myös tarjontaa toimitilatonttien muodossa. Osa toimitilatontin myyntiä suunnittelevista aikoo rahoittaa tontin myynnillä kiinteistöyhtiön remontteja ja perusparannuksia, osa yksinkertaisesti vapauttaa pääomaa muuhun liiketoimintaan ja joillekin myynti tehostaa kyseisen sijoituskiinteistön tuottoa suhteessa sitoutuneeseen pääomaan", kertoo Puhakainen.

Rahasto on kuluvan vuoden aikana auki kuukausittain ja sen odotetaan saavan lisää hallinnoitavia varoja siinä missä sen on tarkoitus tehdä myös lisää kiinteistösijoituksia. Myöhemmin rahaston on määrä olla auki neljä kertaa vuodessa.


Lisätiedot ja yhteydenotot:

Fennia Varainhoito Oy

Rahastonhoitaja Elina Puhakainen
050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi

Johtaja Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi


Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

www.fenniavarainhoito.fi

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahastolla on hallinnoitavanaan toistaiseksi kaksi toimitilatonttia. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 14,5 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 30 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa