17 teesiä naisjohtajuuden edistämiseksi

Naisia etenee päällikkötasolle, mutta lasikatto näyttää asettuneen johtoryhmätasolle liiketoimintojen johtoon. Syyt naisjohtajien vähäiseen määrään löytyvät niin työnantajien ja naisten kuin koko yhteiskunnan asenteista. Keskuskauppakamari esittää naisjohtajuuden edistämiseksi 17 teesiä, joista osa on suunnattu yhteiskunnalle, osa yrityksille ja osa naisille itselleen.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noussut huimasti viimeisen 10 vuoden aikana ja on 23 prosentin osuudella EU:n huipputasoa. Tähän on päästy elinkeinoelämän itsesääntelyllä ilman kiintiöitä. Naisten osuus pörssiyhtiöiden muussa johdossa ei ole kuitenkaan noussut vastaavalle tasolle vaan on merkittävästi vähäisempää erityisesti yhtiöiden liiketoimintajohdossa. Yhdelläkään suurella pörssiyhtiöllä ei ole naista toimitusjohtajana.

Keskuskauppakamari on laatinut naistenpäivän teesit 17 keinoa edistää naisjohtajuutta.

“Teeseissä esitämme kehityskohteita, joihin panostamalla naisten johtajuus saadaan nousuun. Ne heittävät haasteen sekä yhteiskunnalle, työnantajille että naisille itselleen”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kertoo.

Linnainmaa muistuttaa, että julkisen vallan tehtävänä on järjestää yhteiskunnan rakenteet sellaisiksi, että ne edistävät naisten työssäkäyntiä ja urakehitystä eri ikävaiheissa. Perhepolitiikkaa ja päivähoitoa koskevien kysymysten lisäksi huomiota tulisi kiinnittää kasvatusta ja koulutusta koskeviin asenteisiin.

“Naisjohtajuutta ei edistetä kiintiöillä vaan naisten roolia koskevien asenteiden tulisi muuttua kaikkialla yhteiskunnassa. Asenteet lähtevät varhaiskasvatuksesta, jossa perinteiset roolimallit näyttävät yhä olevan yhä voimissaan. Esimerkiksi joissain päiväkodeissa naistenpäivää juhlistetaan tyttöjen kynsien lakkauksella ja koruaskartelulla”, toteaa Linnainmaa.

Kynsienlakkauksen sijaan Linnainmaa toivoo tyttöjä kannustettavan lukemaan koulussa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja opiskelemaan teknis-kaupallisia aloja.

Työnantajien otettava vastuuta

Linnainmaa haluaa työnantajat mukaan tukemaan naisten uralla etenemistä.

“Tekemällä strategisen päätöksen edistää naisten uria tavoitteellisesti yritykset voivat laajentaa osaamispooliaan ja hyötyä siitä, että urapolulla on aiempaa enemmän lupaavia johtajakandidaatteja. Tämä edellyttää sitä, että yritykset arvioivat rekrytointiprosessejaan ja panostavat naisten urakehitykseen esimerkiksi monipuolistamalla johtajapolulla olevien naisten osaamista ja tarjoamalla joustavia työaikajärjestelyjä”, listaa Linnainmaa.

Työpaikoille pesiytyneestä 24/7-kulttuurista Linnainmaa haluaa eroon.

“Johtajankin osalta pitää riittää, että on tarvittaessa tavoitettavissa, muttei jatkuvasti tavattavissa”, Linnainmaa esittää.

Osa teeseistä on suunnattu naisille itselleen ja niissä haastetaan naisia menemään rohkeasti epämukavuusalueelle ja monipuolistamaan osaamistaan.

“Myös naisten pitäisi tarttua hanakammin haasteisiin ja luopua ylikriittisyydestä oman osaamisensa suhteen”, Linnainmaa painottaa.

Keskuskauppakamari on aiemmin julkistanut teesit Viisi syytä torjua pörssiyhtiöiden naiskiintiöt. Keskuskauppamarin mukaan kiintiöille ei ole Suomessa tarvetta, sillä naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on jo saatu EU:n huipputasolle itsesääntelyllä. Keskuskauppakamari muistuttaa teeseissään Norjan kiintiösääntelystä, jolla ei ole onnistuttu edistämään naisjohtajuutta.

Lisätietoa:

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Keskuskauppakamarin naistenpäivän teesit: 17 keinoa edistää naisjohtajuutta

Keskuskauppakamarin teesit: Viisi syytä torjua pörssiyhtiöiden naiskiintiöt

Keskuskauppakamarin neljäs naisjohtajaselvitys: Naiset ottavat vastuuta johtoryhmissä

Avainsanat: