Budjetin suhdanneperustelut ylikorostuneet

Mukava korkeasuhdannebudjetti, mutta missä ovat yli suhdannesyklin ulottuvat Suomen talouden rakennetta lujittavat vero-, infrastruktuuri- ja koulutuslinjaukset, kysyy Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas.

- Talouspolitiikan läpinäkyvyys, vaikutusten huolellinen ennakkoarviointi ja suhdanteista riippumaton tavoitteellisuus tuottavat parhaan ja kestävimmän tuloksen Suomen yritystoiminnan ja talouskasvun edistämiseksi, sanoo Keskuskauppakamarin ekonomisti Maarit Lindström. – Valtion mahdollisuudet nopeaan reagointiin taloustilanteen muuttuessa ovat varsin rajalliset. Tästä syystä budjetointia ohjanneet suhdannepainotukset tuntuvat paikoin liiallisilta, Lindström jatkaa.

Elinkaarimalli laajemmin käyttöön väylähankkeisiin

- Yli vaalikauden katsova väyläohjelma rauhoittaisi markkinoita. Hankkeet tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen liikennepoliittisen selonteon perustella. Erityisesti kiireelliset väylähankkeet pitää rahoittaa elinkaarimallilla, jota on onnistuneesti käytetty Lahden ja Turun moottoritiehankkeissa, toteaa varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen.

Valtion velan lyhentäminen tärkeää

Budjetin ylijäämän käyttäminen valtion velan lyhentämiseen on hyvä ratkaisu, vaikka jopa suurempaankin lyhennykseen olisi ollut edellytyksiä.
- Pidämme erittäin tärkeänä, että esitetty 2 miljardin euron lyhennyssuunnitelma säilyy myös eduskuntakäsittelyssä, sanoo Lindström.

Mittava veroale tarvitaan vaalikauden puolivälitarkistuksessa

- Veroratkaisut ovat varsin odotettuja. Nyt suhdannesyistä keskeytetty systemaattinen ansiotuloverotuksen keventäminen lisää paineita mittavalle alennukselle hallituskauden puolivälissä, toteaa varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.


Laajempi kannanotto nähtävissä: www.keskuskauppakamari.fi


Lisätietoja Keskuskauppakamarilta antavat:
Kari Jalas, toimitusjohtaja, 050-5634234
Pauli K Mattila, varatoimitusjohtaja, 0500-435702
Pentti Mäkinen, varatoimitusjohtaja, 050-500 2584

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA